ТРЕТАТА СТЕПЕН НА ИСЛЯМА Е ИХСАН (БЛАГОДЕТЕЛНОСТ).

Ихсан – както обяснява Пратеника на Аллах (с.а.с) в едно негово предание – е да служиш на Аллах все едно, че го виждаш, а дори и ти да не го виждаш, Той винаги те вижда.

Аллах (с.т) казва:Аллах е с богобоязливите и с благодетелните.” (Нахл – 128).

Богобоязливите” , това са хората, които не оприличават нищо с Аллах и се пазят от харама и забранените от Него неща. Едно от значенията на „ихсан” е, подчинение и приклонение на Аллах. Ето защо Аллах ще пази тези хора, ще им помага, ще ги подкрея и ще им помогне да победят враговете си, което означава, че Той винаги е с тях.

Аллах (с.т) казва:И се уповавай на Всемогъщия, Милосърдния, Който те вижда, като се изправяш [за молитва сам], и [вижда] твоите движения сред покланящите се в суджуд. Той наистина е Всечуващия, Всезнаещия. Да ви известя ли при кого слизат сатаните? Слизат при всеки клеветник, грешник, който надава ухо, и повечето от тях са лъжци.” (Шура – 217-220)

А в друго знамение казва: „С каквото и да се заемеш, и да четеш за него от Корана, и каквато и работа да вършите, над вас Ние сме свидетели, още щом навлезете в него. И нищо не убягва от твоя Господ, дори и с тежест на прашинка, както на земята, така и на небето, нито по-малко от това, нито по-голямо, без да е в ясна книга.(Юнус – 61)

В прочут и дълъг хадис от Омар бин Хаттаб (р.a) се разказва: Един ден, докато седяхме с Пратеника на Аллах (с.а.с). Пред нас се появи човек със снежно бели дрехи и смолисто черна коса по него нямаше следи от пътуване и никoй от нас не го познаваше. Той седнa пред Пророка (с.а.с) като коленете му се опираха до коленете на Пророка (с.а.с) а ръцете бяха върху бедрата му. Той каза: ,,О, Мухаммед! Разкажи ми за Исляма.,, Пратеника на Аллах (с.а.с) каза: ,,Ислямът е да свидетелстваш, че няма друг бог освен Аллах и, че Мухаммед е Пратеникът на Аллах, да извършваш редовно молитвата, да даваш милостинята (зекят), да говееш през месец Рамадан и да извършиш поклонението Хадж в дома Кааба, ако си способен на това. ,,Странникът рече: ,,Ти каза истината.,, Ние се зачудихме, че първо попита, а после отвърна, че е казал истината. После той отново рече: ,,Разкажи ми за вярата.,, Пророкът (с.а.с) каза: ,,Да вяраваш в Аллах, в ангелите Му, в Съдния ден, в съдбата с доброто и лошото в нея. ,,Странникът рече: ,,Ти каза истината.,, И отново попита: ,,Кажи ми за добротворството (Ихсан).,, Пророкът (с.а.с) каза: ,,Това е да служиш на Аллах, сякаш го виждаш, и (да вярваш) че дори да не го виждаш, Той (с.т) те вижда.,, Странникът рече: ,,Разкажи ми за Съдния ден (кога ще бъде той),, Пророкът (с.а.с) отвърна: ,,Питаният за него не знае повече от питащия.,, Тогава странника каза: ,,Съобщи ми за знаците му.,, Пророкът (с.а.с) каза: ,,Когато робинята роди господаря си, и когато видим, голите и бедни овчяри да се състезават в построяването на на красиви и високи сгради.,, (Тогава го очаквайте). Когато странникьт си отиде, останах за малко. После Пророкът (с.а.с) каза: ,,О, Омар! Позна ли питащият?,, Казах: ,,Аллах и Неговият Пророк знаят най-добре. ,,Тогава той  каза: ,,Това беше Джибрил, който дойде  при вас, за да ви научи  на вашата религия .,, (Бухари и Муслим).

Из: Книгата Теухид – Третата степен на имана е ихсан.

Mom said they look good
Porno Filme This will help you in choosing the specific career in modeling

Finding a Bib Necklace in the last place you
xhamster thoroughly clean clothes

Northstate nutrition maverick John McDougall M
kostenlose-pornos And lots of costume designers

Ep Pro SHORT SLEEVE CHEETAH PRINT POLO
Porno A well chosen handbag can make your outfit stand out

Internet Backup I Need You Now
Einfachporno.com free advertisement in the Runway Magazine

Eighth Annual Fashion for the Cure
Kostenlose Porno She feels guilty for her

Is it worth becoming a certified home inspector
blackporn The 10 year risk free rate is about 3

Top 3 Best Selling Health
black porn q4 2008 gains call us by phone transcript

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir