Условията на словата “Ля иляхе иллеллах – Няма друг бог, освен Аллах”.

Ля иляхе иллеллах.
Ля иляхе иллеллах.

Един човек за да има полза от словаталя иляхе иллеллах”, които казва, трябва да отговаря на долуспоменатите условия.

Запитали имам Вахд ибн Мунеббих: „Пророкът (с.а.с) не е ли казал, че словата „ля иляхе иллеллах” е ключът на дженнета?”

А той отговорил: „Да, обаче всеки ключ има зъби. Ако вземеш ключ без зъби, няма да отвориш нито една врата. Вратата може да се отвори само с ключ, който има зъби.”

Долу споменатите условия на „ля иляхе иллеллах” са зъбите на ключа:

1-      Да се знае смисълът на словаталя иляхе иллеллах

Аллах (с.т) казва: „И знай [о, Мухаммад], че няма друг Бог освен Аллах!” (Мухаммед – 19)

А в друга сура се казва: „А онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не могат да се застъпят, освен онези, които потвърждават истината и я знаят.” (Зухруф – 86)

Аллах (с.т) казва: „Аллах свидетелства, че няма друг бог освен Него. И ангелите, и най-издигнатите в знанието свидетелстват същото ­ Той отстоява справедливостта. Няма друг бог освен Него ­ Всемогъщия, Премъдрия. (Али Имрах – 18)

А в хадис предаден от Пратеника на Аллах (с.а.с) се предава, че той (с.а.с) е казал: „Който умре знаейки смисъла на „ля иляхе иллеллах” ще влезе в Рая.” (Муслим)

Из: Книгата Теухид – Условията на словата „ля иляхе иллеллах” (1-1)  Продължава………

Merona vs Mossimo Tee Fit
Porno Filme creative designers take their designs about runway on economy newspapers

How to Make a Vampire Costume
kostenlose-pornos do not itch

Louis Vuitton New Taiga Back Pack is Another Serena in Polar
Einfachporno.com It makes sense that there is a crisis of identity during college

Growing Trends of the Mobile Phone Industry
Porno watch the stars for a bit

Introduce your Kids to Outdoor Play with Toddler Outdoor Toys
Einfachporno.com Donate clothing that you no longer like

many offers of wrist watches on the Internet
pornos like in Amelie red and green and Transformers blue and orange

10 Top Internet Video Marketing Tips For Your Work At Home Business
blackporn The Styles of the 20th Century

Some innovative mobile phone accessories
black porn Having 1 inseam length also reduces cost of stock

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir