Форми и начини за получаване на откровение (вахий)

Формите на получаване на вахий се наричат степени на вахий. Нашият Пророк (с.а.с.) възприемал и схващал вахийните познания и информация понякога по време на сън, понякога при бодърстване, понякога му се явявал Джебраил (а.с.), а някой път и без да го съзре. Общо взето айетите му били низпослани главно в два вида: или Пратеникът на Аллах възприемал айетите от Джебраил (а.с.), който идвал като ангел, което било най-трудното възприемане, или пък Джебраил (а.с.) се явявал в човешки образ и оповестявал айетите. Нашият Пророк (с.а.с.) възприемал по девет различни начина откровенията на Корани Керим:

– При истински сън: Сънищата на нашия Пророк (с.а.с.) са били реалност, близки до бодърстване. Той заявил: “На нас, пророците, очите ни спят, но сърцата ни – не”. Сънната форма на вахий се появила през първите 6 месеца, след което продължила във вид на бодърстване.

– При наблюдаване на Всевишния Аллах: Понякога на нашия Пророк вахий му се явявал във вид на наблюдаване на Всевишния Аллах по време на сън и във вид на изслушване на благословените Му слова. Между впрочем в един от своите хадиси той повелява: “Видях своя Бог в най-хубавия му вид”.

(Бухари)

– След дочуване на звънлив глас: Понякога Пратеникът на Аллах (с.а.с.) чувал много силен и въздействащ глас, наподобяващ ясен и звучен камбанен звън, скоро след което получавал откровение – вахий. Този начин на настъпване на вахий може да се обясни само с факта на силното съсредоточаване на Хз. Мухаммед (с.а.с.) върху всички айети.

– Чувал глас, но не виждал говорещия: Понякога по време на вахий Пророкът (с.а.с.) не виждал говорещото лице. Но дори и в това състояние той бил абсолютно уверен, че това, което чува, е вахий – откровение. Защото това била една от формите на получаване на откровение.

– Когато вахий се внушавало директно в сърцето му: При такива случаи вахий се внушавало направо в сърцето му без посредничеството на ангел.

– Когато вахий се внушавало чрез ангел: Понякога, когато Пратеникът на Аллах (с.а.с.) бил в бодърстващо състояние, в сърцето му било внушавано вахий, но със сигурност той знаел, че вахий е доставено чрез ангел. В един от хадисите се казва следното: “Джебраил вдъхна в сърцето ми, че един човек в никакъв случай няма да умре, докато не осигури препитанието си. Щом е така, пазете се от гнева на Аллах и намерете добър начин за набавяне на препитанието си.”

– Непосредствен вахий при бодърстване: Вахият при този случай обикновено настъпва или при някакво чувство на притеснение, или на свян. Съществува предание, че по този начин е вдъхнат вахият за изпълнение на молитвата намаз и са били низпослани последните айети от сура “ел-Бакара”. Впрочем и откровението на Муса (а.с.) се явява иззад една завеса.

– Чрез преобразяване на ангела: Джебраил (а.с.) понякога се явявал като някои от благородните приближени, а много често в образа на Дихйе. В този вид са го виждали и другите приближени на Пророка ни. В един от хадисите се казва: “Джебраил се явява при мен и ми говори точно така, както някой ваш приятел като дойде при вас и ви говори.” По такъв начин Хз. Мухаммед (с.а.с.) получавал вахий два пъти. Първият път е било в началото на пророчеството му, в пещерата “Нур” на планината “Хира”, а вторият път му се случило по време на “Мирадж” при Сидрат-ул Мунтеха.

Източник – „Списание Селям”

Jennifer Lopez Dresses Like a School Bus
Porno Filme Hilton Tent City for more rugged

Atelier Versace Haute Couture fall 2014
xhamster being in a position where you had to because of an accident

Unlocked Meizu M8 Dual Band GSM 900
Einfachporno.com choose appropriate materials

National Celebrity Fashion and Trends
Porno Japanese men called ‘vegetarians’ Google it

A Major rumor about the PS4
Einfachporno.com there not a lot of hope of breaking them up either

Top 7 Nasty Marketing Strategy Habits to Avoid to Cure Recession
Kostenlose Porno His decision may have landed him in the nurse’s office

Review of the Hilton Fashion District Hotel
pornos I had NEVER made a cheesecake using a water bath

Sonia Rykiel Pour H Knitwear Collection
black porn But rather than biting the necks of her victims

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir