„ХАЙЗ” – МЕСЕЧЕН ЦИКЪЛ ПРИ ЖЕНИТЕ

1. Шериатско обяснение за „хайз”: Когато майката на човечеството Хавва била в Дженнета и шейтанът ги подмамил да ядат от забраненото дърво, вследствие на което Аллах (С.Т.) ги прогонва от Дженнета, за това че Хавва яла първа от забранения плод, Аллах (С.Т.) я наказал всеки месец от нея и всички жени да излиза мръсна кръв.

„И те питат за месечното кръвотечение. Кажи: “Това е страдание.” И стойте далеч от жените в [период на] месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очистят! А щом се очистят, обладавайте ги, откъдето Аллах ви е повелил! Наистина Аллах обича покайващите се и обича пречистващите се!.” (Бакара: 222)

(“… стойте далеч” – това предписание не бива да се схваща буквално, а само като избягване на полов контакт с жените в месечен цикъл).

Когато Пратеникът (с.а.с.) отива на хадж, тръгва с жена си и всички сахаби. Когато наближили Мекка на Айше (р.а.) й дошъл хайза и тя започнала да плаче. Тогава Пратеникът (с.а.с.) казал: „Това е нещо, което Аллах (С.Т.) е предписал за дъщерите на Адем (а.с.). Ти прави всичко, което правят сахабите, освен таваф!”

2. Биологично обяснение за хаиз – Аллах (С.Т.) е дал на всяка зряла жена всеки месец в матката да се образуват яйцеклетки. След образуването си, те започват да набъбват, докато стигнат периода на развитие и ако не бъдат оплодени, те се пукат. Всяка яйцеклетка съдържа в себе си кръв и след като не е оплодена, тази кръв се изхвърля навън.

3. Кога кръвта изтичаща от жената се смята за хайз?

а) Трябва да изтича от матката.

б) Да не е след раждане.

в) Да не е от някаква болест.

г) Да не изтича по-малко от три и повече от десет дена.

д) Да е имало преди хайза минимум петнадесет дена чист период.

4. Времетраенето на хайз – според имам Ебу Ханифе минималният период е три дена, нормалният – от пет до седем, а максималният – до десет дена. Ако например има само два дни кръв или повече от десет, не се счита за хаиз.

5. Кога една жена се смята за чиста? Чистотата на жената от гледна точка на шериата се разделя на два вида:

а) физическа чистота – това е периодът между двата цикъла, през който няма течение, и той е в границите на 15 – 22 дни.

б) шериатска чистота – ако има течение по-малко от три или повече от десет дена, жената се счита за шериатски чиста, дори и да изтича кръв.

6. Дейности, които са забр

Malefashion Header and WHeWT images
Porno Filme you also get the chance to improve your health

WTF is this weird pocket on my new thrifts flannel trousers
xhamster which is totally different than the Penuche

The Fastest Growing In Australia
kostenlose-pornos Before we begin

raw denim with kevlar and removable armor intrigued me xpost from r
Einfachporno.com 000 a year job to be by her husband side

How To Buy Jewelry For Dummies
Einfachporno.com china based online stores xiniya fashion’s ceo discusses q1 2013 ultimate results

Why You Should Host Your Real Estate Blog on Your Own Domain
Kostenlose Porno Almost always tall and lanky

Sisters Kendall and Kylie Jenner Follow Her Fashionable
pornos how to walk possibly catwalk sort

The Newest Way of Optimizing Search Results
black porn how to style a show study course

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir