ТЕУХИД

ТЕУХИД

ВИДОВЕТЕ МОЛИТВА

Понеже мнозинството извън Ханефиите не приемат становищ-ната категория “уаджиб”, те основно раздялят намаза на две групи, фарз и нафиле. А според Ханефиите намазите са три вида: а) фарз, б) уаджиб, в) нафиле. Въпреки това сред Ханефиите съществуват и различни групирания. Според едно от тях, намазите са следните три вида: а) …

Чети повече »

ВЯРАТА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОТО И СЪДБАТА

а) Значенията на думите “каза” и “кадер” В речникът думата “кадер” носи следните значение: “мярка, количество, извършването на нещо спрямо определена мярка, и определено”. Като термин тя означава узнаването от страна на Аллах чрез Неговото изначалното знание на всички неща, които ще се случаг от Изначалното до вечността, тяхното време, …

Чети повече »

ВЯРАТА В ПРОРОЦИТЕ

а) Понятието “пейгамбер/пророк” и вярата в пророците (пратениците) Думата “пейгамбер” в персийския език означава “вестоносец и пратеник”. Като религиозен термин “пейгамбер” се нарича “пратеника, който Аллах е избрал сред Своите раби, и който, удостоявайки Tо с откровението, го е натоварил със задачата да извести хората за заповедите и забраните му. …

Чети повече »

ВЯРАТА В КНИГИТЕ

а) Понятието “божествена книга” и вярата в (божествените) книгите Думата “книга/китаб” в речника означава “писане, писмен документ”. А като термин така се наричат словата, които Аллах е низпо-слал чрез откровение на своя пратеник, за да покаже пътя на своите раби и за да ги просвети, и тяхната записана в форма. …

Чети повече »

ВЯРАТА В АНГЕЛИТЕ

а) Понятието “мелек/ангел” и вярата в ангелите Думата “мелек”/ангел, което в речника означа “вестител, пратеник, сила, мощ” е едно създадено от светлината и духовно/нематериално същество, което не може да бъде видяно с очи и което извършва различни задачи по заповед на Аллах. В Корана има много айеги, които поясняват, че …

Чети повече »

ОСНОВИТЕ НА ВЯРАТА

В книгите по вероучение основите на вярата на ислямската религия са изразени с термина “аменту”. Думата “аменту”, което е първо лице единствено число на глагола”амене”, означава “повярвах”. А като термин тази дума се използва за изразяването на текста, който съдържа кратко и ясно основите на вярата. Текста на аменту е …

Чети повече »

ВЯРАТА

А) ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ВЯРА И ОБХВАТНОСТТА Й В речника думата “иман/вяра” означава “потвърждаване думите на някого, потвърждаване на истинността им и приемане на това, което е казал, приемането му със сърдечно спокойствие; даването на сигурност на този срещу теб, да бъдеш в сигурност, да вярваш от душа и сърце без …

Чети повече »

Важността На Религията

sithouette of masjid dome (mosque) on red sky background Религията е един универсален и вроден феномен познат във всички периоди на историята и във всички общества. Религията, която се обръща към човека и чиято тема е човекът, и е била създадена заедно с него, е продължила своето съществуване в процеса …

Чети повече »

РЕЛИГИЯТА И НЕЙНАТА СЪЩНОСТ

sithouette of masjid dome (mosque) on red sky background “Религия” е името, което се дава на съвкупността от правила, които определят отношенията на човека с неговия Създател, с останалите хора и същества, дават посока в живота му и са основа за държанието му спрямо тях. Феноменът “религия”, който съществува от …

Чети повече »

САДАКАТА ФИТЪР

Речниковото значение на думата “фитр” е “разговяване”, а на думата “фътра” – сътворяване. Садаката фитър, която в нашия език се изрича “фитра”, като религиозен термин може да се определи по следния начин: садаката фитър е финансов ибадет, който мюсюлманите, които са достигнали до месец рамазан и имат определено имущество над …

Чети повече »