ТЕУХИД

ТЕУХИД

Стотици норвежци заобиколиха джамия в Осло

Акцията ” Кръгът на мира”, на която присъстваха няколкостотин жители на норвежката столица, се състоя, за да покажат на света какво реално е уважение и толерантност. Стотици жители се събраха близо до джамията ” Джамаат-и-Ехли-Сунна ” да благодарят на мюсюлманите за подобните действия, предприети няколко седмици по-рано. Тогава мюсюлманите в …

Чети повече »

Но спорещите за Часа са в дълбока заблуда. (Аш- Шура – 18)

Дни на ред се говореше за идването на Сетния час и настъпването на краят на този свят, но днес сме 21 декември и все още сме живи..Хамден лиллях! (Благодарение на Аллах). Според календарът на маите точно в 13:11 часа – по наше време – днес трябваше да настъпи Сетния час …

Чети повече »

Пророчеството на маите, че през последните дни на декември ще настъпи краят на света – Сетния час.

Според календара на маите през 21 декември 2012 година приключва цял един цикъл и настъпва края на света. До колко е вярно това? Поради това, че много от хората приемат сериозно тези предсказвания и в последните дни на 2012г. постоянно се говори за това. Турското главно мюфтийство (Диянет) в своят …

Чети повече »

Спри за малко и намери Правия път….

Пътнико към невидомото, спри за малко и намери правия път! Пътят, който ще те изведе от тъмнината на невежеството, към светлината на вярата. Аллах създане Адем и го изпрати като пророк на неговото потомство, а след него, винаги когато те се отделиха от правия път, Той (с.т) изпращаше пратеник, за …

Чети повече »

КАКВО Е ИМАН

Иман е да вярваш в Единствения Аллах и че Мухаммед (с.а.с) е Негов пратеник и раб. Да си убедун в истинността, че пророка Мухаммед (с.а.с) изразява волята на Всевишния Аллах, да го потвърдиш с думи и от сърце, но за да се знае и от останалите, че си вярващ, е …

Чети повече »

КАКВО Е ИСЛЯМЪТ?

Ислямът е религия, която е дарена на хората от Всевишния Аллах чрез пророка Мухаммед (с.а.с). Аллах (дж.дж) лично е избрал тази религия за този народ и я е нарекъл Ислям. С идването на ислямската религия, другите религии са загубили своята валидност, както повелява Аллах (дж.дж) в Свещения Коран: „А който …

Чети повече »

КАКВО Е РЕЛИГИЯ?

Религията е божествен закон, изпратен на хората посредством пророците. Специфичното в това правило е следното: Религията – изпратена е от Аллах (дж.дж). Никой друг освен Него няма това право, да обяви каквато и да е религия. И никой няма право да промени заповедите и забраните в религията на Аллах. Религията …

Чети повече »

НЕЩА, КОИТО ИЗВЕЖДАТ ЧОВЕКА ОТ ИСЛЯМСКАТА РЕЛИГИЯ

ПЪРВО: да се прави ширк в ибадета, тоест в ибадета Аллах да се оприличава с нещо. Аллах (с.т) казва: „Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.” (Ниса – 116) Аллах (с.т) казва: …

Чети повече »