ФЪКЪХ

ФЪКЪХ

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

بسم الله الرحمن الرحيم В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният! Благодарността и славата е за Аллах, възхваляваме Го, за подкрепа и прошка Него молим. Аллах да ни опази от злините на нашите души и от лошите ни дела. Когото Аллах напъти, него никой не ще заблуди. Когото Аллах остави в …

Чети повече »

ДЕНЯТ АШУРА

Желателното Говеене: Говеенето деветия и десетия ден от месец Мухаррам или десетия и единайсетия ден Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал: „На Дженнета има врата която се казва „Рейян, през нея ще влезнат само говеещите. Ще се каже: „Къде са говеещите?” А те ще станат, и когато последния говеещ влезне, …

Чети повече »

Основни познания за курбана – 3 част/2012 (Какво да се прави месото на курбана)

Как трябва да се раздава месото на курбана: Суннет е всеки, който е заклал курбан да яде от него и да раздаде една част на свойте близки, приятели и бедните. В хадис от Пратеника на Аллах (с.а.с) се казва: „Яжте, раздавайте и запазете (това, което е останало) от вашите курбани.” …

Чети повече »

Основни познания за курбана “Уджийа” (2- част /2012)

Продължение: Кои от хората трябва да колят курбан: Както проследихме и по-горе, курбанът е от муеккед суннетите, които пратеника на Аллах (с.а.с) в повечето случай не е пропускал. Но учените са единодушни, че курбанът не е задължителен за тези, които нямат условия и възможност да колят курбан. Ето за това …

Чети повече »

ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА КУРБАНЪТ „УДХИЙЕ” (ЧАСТ – 1 /2012)

Курбан се наричат животните, които се колят в името на Аллах (с.т) като; камила, крава и овца по време на курбанския байрам „йеум`ун нахр”. Доказателствата от Корана и Сунната за курбана: а) От Корана: В Свещения Коран Аллах (с.т) е казал: „ Ние ти дадохме [о, Мухаммад реката] ал-Каусар. Затова …

Чети повече »

ХАДЖ (ОБЩИ ПОЗНАНИЯ ЗА ХАДЖА)

ХАДЖ Самостоятелен и обществен ибадет, който съживява сърцата на хората… Една от петте основи на исляма. Той води своето начало от първенеца в системата на пейгамберите Адем (алейхисселям), преминава през времето на последният пратеник на Аллах, продължава и в наши дни като изпълва сърцата с емоционални песни, с духовни спомени, …

Чети повече »