Tag Archives: АЛЛАХ

КАКВО Е ИСЛЯМЪТ?

Ислямът е религия, която е дарена на хората от Всевишния Аллах чрез пророка Мухаммед (с.а.с). Аллах (дж.дж) лично е избрал тази религия за този народ и я е нарекъл Ислям. С идването на ислямската религия, другите религии са загубили своята валидност, както повелява Аллах (дж.дж) в Свещения Коран: „А който …

Чети повече »

НИЩО НЕ Е СЪЗДАДЕНО НАПРАЗНО.

Един мъдрец вървял по кален път и се спрял до един азмак (мочур), където видял безброй червеи да се бъркат един в друг. Като видял тази гледка, мъдрецът се сгнусил и си казал на глас: „О, Аллах, защо ли пък си създал тези гнусни създания!?” Не след  дълго време мъдрецът …

Чети повече »

НЕЩА, КОИТО ИЗВЕЖДАТ ЧОВЕКА ОТ ИСЛЯМСКАТА РЕЛИГИЯ

ПЪРВО: да се прави ширк в ибадета, тоест в ибадета Аллах да се оприличава с нещо. Аллах (с.т) казва: „Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.” (Ниса – 116) Аллах (с.т) казва: …

Чети повече »

ШИРК – Неговото значение и видове.

От езикова гледна точка ширк означава: Оприличаване, осквернение, идолопоклонничество и др. А от терминологическа гледна точка ширк означава, да оприличаваш друг с Аллах (с.т) и да се молиш на друг, освен Него. Има три вида ширк: – Голям ширк, – Малък ширк, – Скрит ширк.   ГОЛЯМ ШИРК:  А) Ширк …

Чети повече »

Да опознаем Пратениците на Аллах (с.а.с) – 4

Продължание: Аллах (с.т) е изпратил 124 хиляди пророка (неби) и 313 пратеника (расул), които да канят хората към тевхида (единобожието), и да ги пазят от ширка. Ибн Мердевейх и Ибн Еби Хатим разказват, че Ебу Зерр (р.а) попитал Пратеника на Аллах (с.а.с): – „О, Пратенико на Аллах, колко са пророците …

Чети повече »

ДА ОПОЗНАЕМ ПРАТЕНИКА НА АЛЛАХ (С.А.С)

Бащата на пророка Мухаммед (с.а.с) е Абдуллах, а дядо му е Абдул Муталиб син на Хашим, а той е от рода на Курейш. Курейшите са араби, а арабите са от поколението на пророка Исмайл (а.с), който пък е син на пророка Ибрахим (а.с). Мухаммед (с.а.с) е роден в Мекка през …

Чети повече »

Условията на словата “Ля иляхе иллеллах – Няма друг бог, освен Аллах”.

Един човек за да има полза от словата „ля иляхе иллеллах”, които казва, трябва да отговаря на долуспоменатите условия. Запитали имам Вахд ибн Мунеббих: „Пророкът (с.а.с) не е ли казал, че словата „ля иляхе иллеллах” е ключът на дженнета?” А той отговорил: „Да, обаче всеки ключ има зъби. Ако вземеш …

Чети повече »

Вяра в това, че Мухаммед е пратеник на Аллах

Засвидетелството, че Мухаммед (с.а.с) е пратеник на Аллах означава, да се подчиним на неговите заповеди, с които Аллах (с.т) го е изпратил, да вярваме в казаните от него неща, да избягваме от делата, които той е забранил и да правим ибадетът си по начинът, по който той (с.а.с) ни е …

Чети повече »

ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 17/06/2011г. (ПРЕПИТАНИЕТО – РЪЗК Е САМО ОТ АЛЛАХ)

ИННЕЛ ХАМДЕ ЛИЛЛЯХ, НЕСТЕЪЙНУХУ УА НЕСТЕГФИРУХ….. Уважаеми Мюсюлмани! Аллах (с.т) казва: “И няма по земята твар, препитанието на която да не е от Аллах. Той знае нейното обиталище и хранилище. Всичко е в ясна книга.”*[1] На този свят няма нито едно животно, на което Аллах (с.т) да не е отредил …

Чети повече »

ТВОЕТО ОБЛЕКЛО Е ИБАДЕТ НА АЛЛАХ!

Хвала на Аллах – Единствения, селям и спасение за последния Пратеник на Аллах – Мухаммед (с.а.с.), за неговото семейство, за неговите деца и неговите сподвижници. Една от всеобщите особености, която притежава човекът като негова най–висша дарба e разумът е стремежът му към щастие. Всеки човек се стре…ми да постигне определена …

Чети повече »