Tag Archives: КОИТО

ИМУЩЕСТВА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗЕКЯТ

Фъкъхските спорове по темата за зекята се съсредоточават повече върху това кои имущества и в какво количество трябва да подлежат на зекят, отколкото върху условията за задължителност и валидност на зекята. Може би главната причина за това е, че понятията за имущество и богатство, се променят от период на период …

Чети повече »

НЕЩАТА, КОИТО СА МУСТЕХАБ ЗА ГОВЕЕЩИЯ

Въпре ки че не са директно свързани с валидността на оруча, за да улесни още повече държането на оруч, Пратеника на Аллах (с.а.с.) е дал някои препоръки. На първо място сред тях стои правенето на сахур. “Сахур” означава храната, която се яде при времето сехер (зазоряване), което е малко преди …

Чети повече »

СТАНОВИЩА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ШЕХИДИТЕ

Онзи, който е дал живота си по пътя на Аллах, се нарича шехид (мн. ч. шухада). Някои от вижданията относно това какво означава човек да се нарича шехид са следните: този човек е бил наречен шехид, защото е усвидетелствано, че този човек ще влезе в рая. Такъв човек е наречен …

Чети повече »

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, който Всемогъщият изпраща) и това, което ви е обещано“ (Аз-Зарият, 22), На му’мините е предписано да търсят препитание по халал начин, тъй като това се определя от кадара, няма да се увеличи с приемането на …

Чети повече »

ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА НАМАЗА

Един мюсюлманин трябва да се стреми да изършва по най-добрия начин гореспоменатите фарзове, ваджиби, суннети и мусте-хаби на намаза, и да страни от всякакъв вид действия, които противоречат на смисъла и целта на този ибадет. Действията, които противоречат на намаза спрямо нивото на противоречивост, се разглеждат в две категорий; мекруховете …

Чети повече »

ОСЕМTE ЛЪЖИ НА МАЙКА МИ С КОИТО СПИРАШЕ СЪЛЗИТЕ МИ

Майка ми не винаги казваше истината …. осем пъти ме е излъгала във важни моменти от живота! Историята започва с моето раждане. Аз съм роден като единствен син в много бедно семейство … беднотия, до такава степен че не сме имали достатъчно храна, камо ли за нещо повече. По някога …

Чети повече »

НАМАЗ – НЕЩА, КОИТО НАРУШАВАТ НАМАЗА

1) Говорене в намаза. 2) Ядене или пиене на нещо. 3) Да се смее (на глас) колкото (сам) ще си чуе (Ако се смее така, че намиращите се при него да чуват, тогава и абдестьт му се разваля). 4) Даване или приемане на поздрав. 5) Обръщане гърдите си от Къблето. …

Чети повече »

АБДЕСТ – ВУДУ (Неща, които развалят абдеста) (5)

Неща, които развалят абдеста: 1-      Мръсотиите, които излизат отпред и отзад на тялото. 2-      Испускане на газове, 3-      Повръщане с пълна уста, 4-      Обилно изтичане на кръв, гной, жълта вода…(ако теченето е слабо и остане само на върха на раната, без да протече, то тогава абдестът не се развяля). 5-      …

Чети повече »

АБДЕСТ – ВУДУ (Нещата, които са мекрух да се правят по време на абдест) (4)

Нещата, които са мекрух да се правят по време на абдест: 1-      Да се използва по-вече или по-малко от необходимата вода. 2-      Да се плиска вода. 3-      Да се подава водата в устата и носа с лявата ръка. 4-      Да се почиства носа с лявата  ръка. 5-      Да се говори …

Чети повече »

Материали, на които са написани айетите

Айетите са били записвани от специални писари – кятиби. В онези времена в Арабия се ползвали два вида писменост – Хиджази – която представлява първообразът на стила куфи с остри ъгли. – Семитската – която лежи в основата на стила несих със закръглени букви. Айетите са записани върху различни, подходящи …

Чети повече »