Tag Archives: НАМАЗА

НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАМАЗА

Понеже намазът е един доста важен ибадет в исляма, то както се внимава за кланянето му в нормални положения, така и не се допуска неговото изоставяне в повечето случаи на извънредни положения. Вместо това спрямо същността и тежестата на извънредното положение са били осигурени някои улеснения в начина на кланяне …

Чети повече »

ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА НАМАЗА

Един мюсюлманин трябва да се стреми да изършва по най-добрия начин гореспоменатите фарзове, ваджиби, суннети и мусте-хаби на намаза, и да страни от всякакъв вид действия, които противоречат на смисъла и целта на този ибадет. Действията, които противоречат на намаза спрямо нивото на противоречивост, се разглеждат в две категорий; мекруховете …

Чети повече »

СУННЕТИТЕ И АДАБЪТ В НАМАЗА

Суннег е това, което пратеникът редовно е правил и което не е изоставял без някакво оправдание, или което е изоставял рядко без да има такова. Като пример може да покажем четенето в намаза на дуата субханеке и изричането на “еузу бесмеле”. Въпреки че за извършването на суннета има севап, то …

Чети повече »

ВАДЖИБИТЕ НА НАМАЗА

Изоставянето на някой отваджибите на намаза не разваля намаза. Ако някой от ваджибите бъде изоставен по погрешка, трябва да се направи севих (поправително) седжде,ако пък е изоставен нарочно, трябва намазът да бъде извършен отново.Понеже в останалите мезхеби не съществува понятието “ваджиб”, което съществува при Ханефиите, то една част от споменатите …

Чети повече »

ФАРЗОВЕТЕ НА НАМАЗА

Намазът има 12 фарза, които се разделят на две групи; външни вътрешни фарзове. Външните фарзове понеже са преди намаза и в състояние на негова подготовка, те се наричат “условията на намаза” (шурут’yc-салят). А що се отнася до вътрешните фарзове на намаза поради това, че те образуват неговата същност, те са …

Чети повече »

СЪЩНОСТТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА НАМАЗА

В Корана по различни поводи се известява, че намазът бил заповядан и на пратениците преди нашият пратеник (вж.ел-Бакара, 2/83; Юнус, 10/81; Худ, 11/87; Ибрахим, 14/37,40; Мерйем, 19/30-31,54-55; Таха, 20/14; ел-Енбия, 21/72-73; Локман, 31/17). Както се разбира от това, ибадетът намаз не е бил спицифичен единствено за общността на Мухаммед (с.а.с.), …

Чети повече »

ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 14/07/2011Г. (ВАЖНОСТТА НА НАМАЗА В ИСЛЯМА)

ВАЖНОСТТА НА НАМАЗА В ИСЛЯМА إن الحمد لله نستعينه ونستغفره Могоуважаеми брятя мюсюлмани! Намаза е втората основа на Исляма, която е изключително важна, но днес наблюдаваме изоставянето и пренебрегването на тази основа от мюсюлманите, а празните джамии доказват този факт. В свещен хадис Абдуллах ибн Омар предава: “Чух Пратеника на …

Чети повече »

ЧОВЕК АКО ПОЛУЧИ МОКЪР СЪН – НАМАЗА ВЪЛИДЕН ЛИ МУ Е?

Селям алейкум уе рахметуллахи уе берекятух. Въпрос: Човек ако получи мокър сън (без да изпитва удоволствие) и после ако кланя намаз (без да е взел гусул и/или уду) само си е сменил дрехите и изчистил мястото малко – намаза валиден ли му е ? Отговор: В състояние на голямо осквернение …

Чети повече »

НАМАЗ – НЕОДОБРЕНИТЕ (МЕКРУХ) НЕЩА В НАМАЗА

(Неща, които не трябва да се вършат в намаза) 1)  В намаза да се играе с тялото или дрехите, пукане на пръсти, преплитане на пръсти, слагане ръцете на кръста. 2) Прозяване, протягане. 3) Затваряне на очите, гледане надясно, наляво и нагоре (При гледа­не ако обръща гърдите си от къблето, намазът …

Чети повече »