Recent Posts

НАЧИНЪТ ПО КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА МОЛИТВАТА НАМАЗ

Изпълнението на намаз, което съответства на фарзовете, ваджиби-те, суннетите и адаба в езика на вероучението, се нарича “сифату’с-салят”. Човекът, който ще кланя намаз застава с абдест и обърнат към Къбле. След това вдига ръцете си, и правейки възнамерение, казва Аллаху екбер, после връзвайки ръцете си казва: “Субаханеке’ллахумме уе бихамдике уе …

Чети повече »

ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА НАМАЗА

Един мюсюлманин трябва да се стреми да изършва по най-добрия начин гореспоменатите фарзове, ваджиби, суннети и мусте-хаби на намаза, и да страни от всякакъв вид действия, които противоречат на смисъла и целта на този ибадет. Действията, които противоречат на намаза спрямо нивото на противоречивост, се разглеждат в две категорий; мекруховете …

Чети повече »

СУННЕТИТЕ И АДАБЪТ В НАМАЗА

Суннег е това, което пратеникът редовно е правил и което не е изоставял без някакво оправдание, или което е изоставял рядко без да има такова. Като пример може да покажем четенето в намаза на дуата субханеке и изричането на “еузу бесмеле”. Въпреки че за извършването на суннета има севап, то …

Чети повече »