СЮННЕТ

СЮННЕТ – СИРА

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене има същото значение. Ибадетът е бил приет като върха на покланянето пред сътворяващата мощ, като последствие и показател на обичта към Нея. Пояснено е че той трябва да бъде единствено заради Аллах, да бъде извършван …

Чети повече »

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗЕКЯТА

По горе се спряхмена условията за задължителност и валидност на зекята и от кои имущества и в какъв размер се взима зекят за тях. Сега ще разгледаме кога и по какъв начин се плаща този зекят. А) СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗЕКЯТА Фаикихите са стигнали до съгласие, че зекятът за …

Чети повече »

УАДЖИБ

В религиозната литература думичката “уаджиб” според мнозинството от факихите, освен Ханефиите дори и да изразява религиозно задължение, което със категоричен довод се иска да бъде изпълнено по категоричен начин, то Ханефиите смятат за уместно да разгледат това задължение надве степени -фарз и уаджиб. а) Фарз Думата фарз, чието речниково значение …

Чети повече »

Навлизаме в трите свещени месеца: Реджеб, Шабан и Рамадан

„И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е опрощаващ, милосърден.” Аллах (с.т) създаде хората по най-съвършен начин. Въпреки това човекът беше наречен „инсан”, което означава забравящ – забравящ греховете, които извършва и забравящ благодатта с която Аллах (с.т) го е надарил сътворявайки го човек с разум. …

Чети повече »