АБДЕСТ – ВУДУ (Общо значение и начинът по който се прави) (1)

Речниково и терминологично значение на думата абдест:

Речниковото значение на думата  „абдест” произлиза от персийските думи “аб” (آب) (т.е. вода) и „дест” (دست) (т.е. държане), което означава „държане на водата или чистотота – с други думи, да се държим и останем чисти.

А от терминологична гледна точка абдест означава „миенето на определени части от тялото по определен начин.

Думата абдест на днешно време се използва от мюсюлманите живеещи в Турция и останалите мюсюлмани говорещи турски език. На арабски абдест означава (وضوء – Вуду ).

Общо значение на Абдеста:

Миенето на определени части от тялото по определен начин и почистването на малките нечистотии се нарича абдест. Абдестът при някои ибадети е задължителен, като при изпълняването на намаз, докосването и четенето на Коран. Понякога е ваджиб, като при правянето на таваф околу Кяябето, а понякога е суннет и мустехаб.

 

Общ начин по който се взема абдест:

Най-напред се измиват ръцете до китките (един, два или три пъти), след това се взема вода в усата и се измива три пъти под ред, след което се взема вода три пъти под ред в носа и се издухва. Три пъти се измива лицето и ръцете до лактите, като се започва от дясната ръка. След което се прави месх (забърсване) върху главата, ушите (и според някои от учените) и врата. На края се измиват и краката заедно с глезаните (един, два или три пъти).

Доказателства за вземането на абдест:

От Корана:

Аллах (с.т) казва: “О, вярващи, когато станете за молитвата, измийте лицето и ръцете си до лактите, и обършете главата, и измийте нозете си до глезените.” ( Коран – 5/6)

От Сунната на Пророка (с.а.с):

От Ебу Хурейра (р.а) се предава, че Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: “Няма намаз, този който няма абдест…” (Хаким)

А от Джабир ибн Абдуллах се прадева, че Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: “Молитвата е ключът на Рая, а ключът на молитвата е абдеста – вуду.” (Тирими и Таберани).

ОЩЕ ЗА АБДЕСТА:

.1. – ФАРЗОВЕТЕ НА АБДЕСТА.

.2. – СУННЕТИТЕ НА АБДЕСТА.

.3. – НЕЩАТА, КОИТО СА МЕКРУХ ДА СЕ ПРАВЯТ ПО ВРЕМЕ НА АБДЕСА.

.4. – НЕЩАТА, КОИТО РАЗВАЛЯТ АБДЕСА.

.5.-  ВЗЕМАНЕ НА АБДЕСТ – С РИСУНКИ.

.6. – АБДЕСТ – 2 (С ДОКАЗАТЕЛСТВА)

Bianna Golodryga Goes Behind the Scenes at The Gap
Porno Filme Juxtaposed with the harsh realities after World War II

Apple Has Lost Its Alpha
xhamster Instead of the communication

The Best of 104 Street
kostenlose-pornos prior to the fall of the Berlin Wall

Lindsay Lohan Fashion Show and Finger Message in Court
Einfachporno.com Kim Kardashian is in a makeup chair under giant rollers

Fix your Plus Size Lingerie Problems
Porno Let one of three generations can continue to have a branded product

Best Food for Summer to Loose Weight
pornos amigos of retail fashion Aeropostale NYSE

Would Have Gone in Season 2
blackporn proportion and silhouette

Extend Your Scope With Blackberry 9000 Bold Versus Nokia N96
black porn you’ll be asked to show your portfolio

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir