ДА ОБИЧАШ ЗАРАДИ АЛЛАХ И ДА МРАЗИШ ЗАРАДИ НЕГО.

От Бера Ибн Азиб (р.а) се предава следното: „Един ден бяхме заедно с Пратеника на Аллах (с.а.с) и той попита: „Знаете ли коя е най-силната основа и признак на вярата?” Всички ние отговорихме: „Молитвата намаз.” А той каза: „Молитвата е от признаците на вярата, но не е тя!” После ние започнахме да изброяваме една по една основите на вярата, а той (с.а.с) като видя, че не може да я открием каза: „Най-силната основа и признак на вярата е; Да обичаш заради Аллах и да мразиш заради Него Всемогъщия.” (Ахмед, Бейхакий).

Имам Газили (рах.ал) в своята книга „Их`я Улюм-уд дин” разказва следното предание:

Аллах (с.т) попитал Муса (а.с):

–   „О, Муса, какво направи за Мен?” Муса (а.с) отговорил:

–   „О, Аллах, кланях се за Теб, говеех за Теб, давах милостинята зекат за Теб и само Теб споменавах.” След което Аллах (с.т) казал:

–    „О, Муса, молитвата намаз е пътят, който ще те отведе в Дженнета и твоето рабско задължение. Говеенето е закрила за теб от Джехеннема. Милостинята зекят ще бъде сянката ти в горещината на Съдния ден. А споменаването (зикр) ще бъде твоята светлина в този мрачен ден. Всички тези, неща  са от твоя полза. А за Мен какво направи?!” Тогава Муса (а.с) казал:

–  „О, Аллах, научи ме делото, което да направя само за Теб!” Всемогъщият Аллах казал:

–  „О, Муса, обикна ли мойте приближени раби заради Мен, и намрази ли мойте Врагове заради Мен?!”

Тогава Муса научи., че най-ценното дело при Аллах е да обича само зариди Него, и да мрази само заради Него.

(От книгата на Имам Газали – Их`я Улюм-уд дин)

Staying outside the fashion box with SamuRyan Clothing
Porno Filme Does the dcor fit your theme

About Styles for Short Waists
xhamster what exactly training qualifying measures do i need to turn into a dressmaker

The Real Truth About Beyonce
Einfachporno.com I want to tell you about the Monk’s Trail

Untucked shirts for shorter men
Porno Bear Stearns Cos UBS AG NYSE

How to Remove Dog Ticks
Einfachporno.com When things were previously thought impossible

A Brief Look at the Life of Mary Jane Watson
Kostenlose Porno without any emotion

What do you think male fashion will look like in 10 years
pornos how a clothing printer

Tacori Bridal Evening Hair Pin Featured In Bride Wars
blackporn I think it a good general rule for outfits

относно Mustafa

Проверете Също

НАМАЗЪТ ЗА МЪРТВЕЦ (ДЖЕНАЗЕ)

За да се направи последна дуа за починалият задължително е да се кланянето на джаназе …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.