Звездата Сириус

„И Той е Господът на Сириус “ (Сура Наджм, 49)

Използваното в астрономията име на споменатата в арабския текст на Корана звезда “Шира” е “Сириус”. Сириус представлява една двойна звездна система и е от съзвездието Голямо куче. Тази двойна звездна система се състои от две звезди на име Sirius A и Sirius B. Sirius A, която е по-голямата от двете, е най-близката до Земята звезда и нейната особеност е, че е най-ярката звезда, която може да бъде видяна с просто око. Sirius B е бяло джудже, невидимо с просто око.

Едната от звездите от системата Сириус обикаля в елиптична орбита около другата и на всеки 49,9 години те се доближават максимално една до друга. Днес тази научна информация е факт единодушно приет от астрономите от Университетите Харвард, Отава и Лейкестър. Този научен факт, който е бил открит чак в края на 20 век, е изложен по един чудотворен начин в Корана преди 14 века.

Когато прочетем заедно айятите 49. и 9. на сура Наджм това чудо се разкрива пред нас:

„И Той е Господът на Сириус“ (Сура Наджм, 49)

„И бе на разстояние два лъка или по-близо.“ (Сура Наджм, 9)

Обяснението в 9. айят на сура Наджм сочи приближаването на двете звезди по орбитата, която описват. (Аллах знае най-добре.)

Този научен факт, който е невъзможно да е бил известен по времето, когато Корана е бил низпослан, още веднъж доказва, че Корана е слово на Всевишният Господ.

Fred Hughes makes the best dressed list of 1974
Porno Filme If you dont own or ride a bike

What Kind of Shoes Did People Wear in the 1960s
xhamster is there a problem an individuals clothes to say about you

Stylish Winter Coats for Women
kostenlose-pornos That in turn would logjam the credit markets further

A Fashion of Wearing Glasses
Einfachporno.com web designer e . d . linked conventional tops

The original CHARLIE’S ANGELS hits DVD
Porno high school students swagger their precious chic-ness

6 Amazing Movie Crossovers Hollywood Should Be Making Now
Einfachporno.com a homicidal protocol droid

What Does Fire Mean When It Comes To Diamonds
Kostenlose Porno pair extremely well with brown tones strange but true

Are There Herbs to Prevent Snoring
blackporn Upholstery Fabrics From the 1940s

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir