КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

Аллах Теаля е заповядал да се прави ибадет само на Него. Той е създал деня, нощта, слънцето, луната и другите създания, без да има някаква нужда от тях. Заслужил за ибадет е само Аллах, Който е създал тези неща. И Той никак не е съгласен да се съпоставя нещо с Него.

Аллах (с.т) казва:

 

„Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Покрива Той с нощта деня, който я следва безспир. И слънцето, и луната, и звездите са покорни на Неговата повеля… Негови са творението и повелята. Благословен е Аллах, Господът на световете!” (Араф/54).

 

(Някои тълкуватели интерпретират шестте дни, споменати в знамението като шест периода от време. За Всевишния Аллах денят означава и миг, и дълъг период от време. В сура 22: 47 се известява за един ден на Аллах, продължил по наши изчисления 1000 години, а в сура 70: 4 се споменава за ден, който продължавал по наши изчисления 50 000 години. И така, при Аллах денонощието е относително понятие, което обозначава различни интервали от време. Денят, споменат в горното знамение, обозначава периода на образуването на небесата и земята. С други думи, Аллах е създал в шест дни вселената, т.е. ­ в шест периода от време. В сура 41: 7-12 това е описано с по-големи подробности.)(Бл.Превод на Свещения Коран; Ц.Теофанов).

 

Всички неща са създания единствено на Аллах (с.т). Да заповядва и ръководи е само Негово право. Както Той няма съдружник в създаването, така Той няма съдружник в ръководенето. Аллах не е съгласен някой да претендира за Негов съдружник в ръководенето.

Той (с.т) казва:

О, хора, служете на своя Господ, който е сътворил вас и онези преди вас, за да се предпазите от Онзи, Който стори за вас от земята постеля и от небето ­ свод, и изсипва вода от небето, и чрез нея вади плодовете ­ препитание за вас! И като знаете това, не сторвайте подобия на Аллах! А ако се съмнявате в това, което сме низпослали на Нашия раб, донесете една сура, подобна на неговите, и призовете вашите свидетели ­ освен Аллах ­ ако говорите истината!” (Бакара/ 21-22)

Тълкувателят на Корана Ибн Кесир (рах.ал) е казал: „Трябва да се прави ибадет само на Съдателя на тези неща.” В знамението: „И като знаете това, не сторвайте подобия на Аллах!” в Същност се казва: „Всички тези неща са създания на Аллах, ето за това, не правете ибадет и служене, освен на Него – Създателя на вселената.”

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*3 (Трета част)

ОЩЕ ЗА КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ:

–   КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

Cleaning your silver wire is very
Porno Filme that could be the dude from The Strokes

Sandal Fashions for a Beach Wedding
xhamster The important question to ask yourself is

How to Crochet Fashion Scarves
kostenlose-pornos South Lake Tahoe California Hikes

Dressing Up in Hip Hop
Einfachporno.com Even in the smallest of towns

Don’t You Just Love Fashion Designing Games
Einfachporno.com you won’t deserve to title of

Make Awareness of the Eyeglasses Lenses Types
Kostenlose Porno a useful metric in retail business

A rudimentary guide on creating outfits that work
pornos some sort of calculus

Natures Abundant Inspiration In Fashion Clothing Design
black porn It got two insulated compartments for milk

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir