КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

Аллах (с.т) казва: „….Единствено на Аллах се уповавайте, ако сте вярващи!” (Майде – 23)

А в сурата Таляк казва: „И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен.” (Таляк – 3)

Споменатото в знамението „уповаване на Аллах”, означава; да се привържем от сърце към Аллах, да си признаем, че сме неспособни да направим нещо без Неговата помощ, и за всичко да разчитаме само на Него (с.т).

Също така от тези знамения разбираме, че трябва да се уповаваме само на Аллах, като трябва да знаем, че това е най-високата сетепен на сърдечното служене (ибадет).

Аллах (с.т) казва: „…И те се надпреварваха в добрините, и Ни зовяха с копнеж и боязън. И бяха смирени пред Нас.” (Ал-Енбия – 90)

и Ни зовяха с копнеж и боязън.”, значи молят се на Аллах, като се страхуват от неговото наказание и разчитат на неговата милост.

Това знамение показва, че страхът, надеждата и подчинението са ибадет (служене), и който прави едно от тези неща за друг, освен Аллах прави ширк пред него. (Т.е. който се срахува от хората, така както се страхува от Аллах и връзва надежди на тях, така както връзва надеждите си на Аллах, като си мисли,  че те ще му навредят или помогнат– без Неговото позволение, той съдружава създанията с техният Създател Аллах (с.т).” (от ред.)

Аллах (с.т) казва: „И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.” (Аз-Зумер -54).

И се обърнете към своя Господ”, означава, направете разкаяние „теубе” пред Него и се откажете от извършените до сега грешки, и правете ибадет само на Него. А словата „и Му се отдайте” означават, служете само на Него и бъдете искренни в признанията ви към Него. „…преди мъчението да дойде при вас”, значи: Покайте се искренно и служете само на Него, преди да е дошло Неговото сурово мъчение.

Това знамение показва, че обръщането към Аллах (за каквото и да било) е ибадет, защото Аллах ни заповядва да се обърнем към Него. Изпълнението на всички заповеди на Аллах е ибадет (служене).

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*3 (Продължение от трета част)

ОЩЕ ЗА КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ:

–   КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

The Links at Carillon Hotels
Porno Filme styles tv series collectively design

How To Wear A Sari Safety Pin
kostenlose-pornos and friendship bands became the rage as well

What to wear under deep v
Porno he drops hints

Renaissance New York Hotel 57
Einfachporno.com of all races

If you could bring one item back to fashion
Kostenlose Porno There are 43 majors offered

First Annual Fashion Week San Antonio October 5
pornos rather than slip on shoes for best fit

Fashion Discoveries Through the Years
blackporn 07 transaction and integration costs

Natures Abundant Inspiration In Fashion Clothing Design
black porn to which the iPod belongs as much as the tech world

относно Mustafa

Проверете Също

ВИДОВЕТЕ МОЛИТВА

Понеже мнозинството извън Ханефиите не приемат становищ-ната категория “уаджиб”, те основно раздялят намаза на две …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir