КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

Аллах (с.т) казал:Кажи: “Моята молитва и моето служене, и моят живот, и моята смърт са за Аллах, Господа на световете. Няма Той съдружник. Това ми бе повелено и съм първият отдаден на Аллах.” (Ал-Енам – 162-163).

Което означава; О, Мухаммед, кажи на езичниците и мюшриците, които се кланят на идолите и колят курбан за тях: „Аз се моля, коля курбан и се кланям само на Аллах. Целият ми живот и смъртта ми са за Него (с.т). Той няма съзружник. „Това ми бе повелено и съм първият отдаден на Аллах.

Аллах (с.т) казва: Затова отслужвай молитвата към своя Господ и [само за него жертвено животно] коли! (Кевсер – 2)

Тоест, имайки за цел задоволството на Аллах, кланяй намаз и коли курбан.Това е така защото най-добрият ибадет, който се извършва с тялото е намаза, а най-добрият ибадет с богатството е коленето на курбан. Курбанът се смята за ефдал (най-добрия) ибаден поради две причини.

Първата: С коленето на курбан човек изразява подчинението си към Аллах.

Втората: Макар, че е трудно за него да заколи от любимите си животни, той го прави само, за да спечели задоволството на Аллах.

Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Аллах (с.т) кълне онзи, който коли курбан за друг, освен за Него (с.т).” (Муслим).

А проклинанието на Аллах върху даден раб означава, че го отдалечава от Своята милост (рахмет). Това предание показва, че коленето на курбан е ибадет. И че който заколи курбан за някакъв кумур, за гроб, за умрял, за джин и т.н., от които очаква помощ и полза, или от които се страхува, той извършва ширк спрямо Аллах.

Аллах (с.т) казва: Те изпълняват обета и се страхуват от Деня, злото на който се разпростира. (Инсан-7)

„Те изпълняват обета….” – значи изпълняват неща, които не са задължение от Аллах (с.т), и с които човек се самозадължава. Споменатият в знамението израз „…изпълняват обета”, означава, че тези хора приемат обещанията си за ибадет и ги изпълняват. Поради това са похвалени от Аллах. Но Аллах хвали само онези, които правят ибадет само за Него (с.т), а тези които изпълняват обет за друг, освен Аллах, те без съмнение правят ширк.

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*3 (край на трета част)

ОЩЕ ЗА КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ:

–   КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

относно Mustafa

Проверете Също

ВИДОВЕТЕ МОЛИТВА

Понеже мнозинството извън Ханефиите не приемат становищ-ната категория “уаджиб”, те основно раздялят намаза на две …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.