ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА КУРБАНЪТ „УДХИЙЕ” (ЧАСТ – 1 /2012)

Курбан се наричат животните, които се колят в името на Аллах (с.т) като; камила, крава и овца по време на курбанския байрам „йеум`ун нахр”.

Доказателствата от Корана и Сунната за курбана:

а) От Корана:

В Свещения Коран Аллах (с.т) е казал:

Ние ти дадохме [о, Мухаммад реката] ал-Каусар. Затова отслужвай молитвата към своя Господ и [жертвено животно] коли! Твоят ненавистник ­ той е лишеният.” (Сурата Кеусер)

А в друго знамение се казва: „И сторихме за вас от обредите на Аллах да бъде едрият жертвен добитък. В него има благо за вас.(Ал-Хадж – 36)

б) От Сунната:

Що се отнася до сунната, учените са единодушни и има иджма в това, че Пратеника на Аллах и неговите сподвижници са колили курбан.

Достойнствата на Курбана:

Имам Тирмизи предава от Айша (р.а), че Пророка на Аллах (с.а.с) е казал: „Човек не е направил нещо по-добро сред неговите дала (които са приети) при Аллах от това да пролее кръвта (на курбана си) по времето на курбанския байрам. Курбанът ще дойде в съдния ден с рогата си, с вълната си и копитата си, и ще бъде приет при Аллах от неговият собственик преди първата капка от неговата кръв да е капнала на земята. Ето за това, когато колите курбан не се притеснявайте, а се радвайте!” (Хадис предаден от Тирмизи (1493), Ибн Мадже (3126).

Постановлението на Курбана в ислямската религия:

Според повечето учени, освен Ебу Ханифе (рах.ал), коленето на курбан – за тези, които имат възможност –  е муеккед суннет (т.е. потвърден суннет), а неговото изоставяне е мекрух (т.е. нежелателно).

В Хадис предаден в сборниците на Бухари и Муслим от Енес (р.а) се разказва, че Пратеника на Аллах (с.а.с) със собствените си ръце заколил два големи овена за курбан, като преди да ги заколил изрекъл „бисмиллях” и направил текбир. (Виж: Бухари -5565 и Муслим – 1966).

Не се предава от сподвижниците на Пророка (с.а.с) нито пък от учените, освен Имам Ебу Ханифе (р.а), че курбана е ваджиб. Даже има предание, в което се споменава, че Ебу Бекир и Омар (р.а) понякога са изоставяли коленето на курбан за семействата си, страхувайки се от това, да не бъде приет курбана като строго задължение (ваджиб).

Що се отнася до това, че Имам Ебу Ханифе (р.а) е приел коленето на курбан за ваджиб, то това негово постановление се дължи на хадиса предаден от Пратеника на Аллах (с.а.с), в който се казва: „Който има възможност да заколи курбан и не го направи, да не се приближава до нашите местата където кланяме намаз (т.е. до джамиите). (Хадис предаден от Ахмед и Ибн Мадже).

Според повечето учени с този хадис Пратеника на Аллах (с.а.с) иска да изпъкне важността на този ибадет, а не да го направи задължителен. Защото в хадис предаден от Муслим се казва: „Когато навлезете в месец зи-л хиджа и някой от вас пожелае да коли курбан, нека да не реже от косите и ноктите си (докато не заколи курбана си). (Хадис предаден от Муслим – 1977).  Според тези учени, изразът споменат в хадиса „и някой от вас пожелае да коли курбан”, е ясно доказателство за това, че курбанът не е ваджиб. Но тук трябва да споменем още, че при останалите мезхеби, освен Имам Ебу Ханифе ваджибът се приема за зъдължение равно на фарза. Ето за това може да кажем, че когато учените от останалите мезхеби, освен Ебу Ханифе кажат, че определено дело е муеккед суннет, то тогава може да се каже, че то при тях не е фарз. Тогава може да кажем, че това, за което те казват, че е муеккед суннет, то в повечето случай при Имам Еби Ханифе е ваджиб.
(И все пак Аллах (с.т) знае най-добре! (СЛЕДВА….)

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРБАНА:

КУРБАН (Значение и ползи)

– УСЛОВИЯТА ПРИ КОИТО КУРБАНЪТ Е ВААДЖИБ

– СЛЕД ХАДЖА И КУРБАНА

Five things to look for in a good fashion blog
Porno Filme how can a trends opportunist consume a workday

How to Be a Good Fashion Designer
kostenlose-pornos And maybe it says something dark and terrible about my sense of humor

Three Debt Free Stocks With Lots of Cash and a High Yield
Einfachporno.com Everything under Chanel labels must be perfect and classy

Gifts for your loved one’s
Porno 7 incorrect natural stone star trends involving us believe suffered seen on

What Not to Wear When You Are Obese
Kostenlose Porno Things get more interesting on the bottom line

Top Classic it Bags Review
pornos As pointed out above

Whittier Narrows Golf Course Hotels
blackporn finest accessorize a swim wear

Should Cracked boycott the Beijing Olympics
black porn live streaming online and presented on TV

относно Mustafa

Проверете Също

ИСКАТ И ДЕВИР

“Искат в ибадетите” изразява изплащането на откуп на бедните за спасяването от дълговете на човек, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.