ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 01/07/2011 (НАМАЗЪТ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ С ДЖЕМААТ).

إن الحمد لله…..أما بعد


 

Братя мюсюлмани!

Намазът е ибадет, който има огромно знчение в исляма. Той се смята за най-важният сред ибадетите, с които е задължен всеки мюсюлманин (и мюсюлманка) достигнали зряла възраст. Намазът е ибадет, при който се осъществява връзката между вярващият и неговият създател Аллах (с.т). При изпълняването на този ибадет, вярващият се старае да е колкото се може по-близо до Аллах (с.т), а именно това става когото падне на поклон в (суджуд). Това е полужението или поклонът, при който рабът е най-близо до своя Велик Създател. Намазът е ибадет, при който изпълняващият го се оспокоява и се причиства от грешките му.  В хадис Пратеникът на Аллах (с.а.с) казва: ,,Петте молитви са като течаща река пред вратата на всеки от вас, къпе се и се причиства всеки по-пет пъти на ден,, ( Хадис предаден от Муслим ).

Поради причината, че този вид ибадет е един от най-важнете. На второ място след засвидетелствата “Няма друг бог освен Аллах, и Мухаммед е Негов пратеник“, е молитвата. Както казва Пратеникът на Аллах (с.а.с): ,,Ислямът е изграден върху пет неща: засвидетелстването, че няма друг бог освен Аллах, и че Мухаммед е Пратеник на Аллах, редовното отслужване на молитвата,,(Муслим) Както виждаме Пророкът (с.а.с) първо споменава засвидетелствата а дириктно след тава споменава молитвата, а  това показва нейната важност.

Уважаеми мюсюлмани!

Друго доказателство за важноста на намаза е когато Пратеникът (с.а.с) изпраща Муаз бин Джебел (р.а) в Йемен да приканва хората по пътя на Аллах като му казва: ,,Призовавай ги към свидетелствата, че “Няма друг бог освен Аллах, и Мухаммед е Негов пратеник“, ако повярват в това извести ги, че Аллах им е заповядал намаза по пет пъти в денонощието…(Бухари и Муслим)

Виждаме, че веднага след двете свидетелства идва заповедта за изпълняването на намаза от където разбираме, че без намаз ние пренабрегваме една от заповедите на всевишният Аллах (с.т) който казва в Свещения Коран     ,,И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и се покланяйте с покланящите се!,, (Коран – 2/43 ).  При това полужение когато накой отрича заповедите на Аллах и не ги изпълнява повечето от учените са на мнение , че такъв човек е вероостъпник (излязъл от исляма). Доказателство за това е преданието в което Пророкът ( с.а.с) казва: ,,Без съмнение , между езичеството, неверието и човекът стои изоставянето на молитвата.,, (Шуаб ал-Иман и Аун Маабуд ). За това трябва да внимаваме и никога да не забравяме тези заповеди ва Всевишният Аллах и Неговият Пратеник Мухаммед (с.а.с), и да изпълняваме молитвата както ние повелил Аллах и така както я е изпълнявал Пророкът          (с.а.с). В Предание от Ебу Хурейра (р.а) са казва: ,,Ако пред вратата на един от вас тече река и той се къпе в нея всеки ден по пет пъти ще остане ли нещо от неговата нечистотия?,,  Казаха му: ,,Не, нищо неще остане от  неговата нечистотия. ,,Тогава Пратеникът (с.а.с) каза: ,,Ето така е и с петте молитви. Аллах затрива с тях прегрешенията ,, (Тирмизи и Несай )

Така както ние кланяме намаза и очакваме награда от Аллах (с.т) трябва да повеляваме и насърчваме към това нашите семейства и тези около нас. В Свещения Коран Аллах (с.т) казва: ,,И повели на твоето семейство да отслужва молитвата, и самият ти постоянствай в нея! И не искаме Ние от теб препитание, а Ние ти даваме препитание. Краят принадлежи на богобоязливостта. ,, (Коран – 20 / 132)

Братя мюсюлмани!

Колкото награда получаваме когато изпълняваме намаза, трябва да знаем, че когато го изпъмняваме с джемаат наградата ни ще бъде по голяма . Пророкът Мухаммед (с.а.с) казва: ,,Молитвата изпълнена групово превъзхожда молитвата изпълнена на саме с двадесет и седем степени,, (Муслим)

Ислямът отделя голямо значение на сплотеноста на общноста, за това и се отдава такова голямо значение на намазът изпълняван с джемаат . Това също допринася за сплотяването на сърцата и засилването на обичта и отношенията между мюсюлманите. Обвързването на човека с джамията го презразполага към спокойствие , защото джамиите са най-спокойните и най-подходящите места за размисъл. За посещението и обиваването в джамията Пратеникът (с.а.с) казва: Който отива в джамията и се връща от нея, Аллах му дава голяма награда в дженнета, за всяко едно негово отиване и връщане,, (Всепризнат хадис).

Намазът с джемаат е задължителен – уаджиб според повечето ислямски учени, доказателство за това са словата на Аллах (с.т):

,,И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат, и се покланяйте с покланящите се! ,, (Коран – 2 / 43 )

Също и словата на Пратеникът (с.а.с) който казва: ,,Който желае на Съдния ден да срещне Аллах (с.т) като мюсюлманин, нека да спазва кланянета на намазите с джемаат (Муслим). За съжаление на днешно време обстоятелствата са такива, че не всеки може да изпълнява редовно намазите в джамията. Поради това, че работата която работи или това с което се занимава не предоставя тези възможности. Но с позволението на Аллах, тук няма място за притеснение, защото не е пряко задължение човек да изпълнява намаза в джамията . Казахме , че не е пряко ( т.е Фард`ил Айн ), но е задължение което след като го престъпим без да имаме някаква основа ставаме грешници. Искам да спомена още нещо…..

Тук не трябва да бъркаме нещата с намазите изпълнявани в джамията и тези изпълнявяни с джемаат извън нея . В нашата тема става въпрос за изпълнението му в джамията и дали това е фард или не. Ако няколко човека се съберат извън джамията – където и да е – и кланят заедно намаз, без съмнение те вземат наградата обещана по горе от Пророкът (с.а.с). Но ако кланят заедно в джамията то тогава още по добре. Пророкът (с.а.с) казва: ,,Двама и повече са джемаат. Намазът на мъж с един от мъжете е по-превъзходен от този който кланя сам , а намаза на мъж с двама е по-превъзходен, от колкото намаза с един,  и колкото са повече, е по обичано от Аллах . (Несай ).

Веднъж Пратеникът на Аллах (с.а.с) видял някой да оставят намаза и казал: ,,Възнамерих да заповядам на един от мъжете да кланят с хората, след което да отида и да запаля къщите на онези които оставят намаза с джемаат.,,(Муслим) Тогава ако наказанието на тези които оставят намаза с джемаат е запалване на къщите им, какво трябва да е наказанието  за тези наши братя които въобще не кланят ? Тези хора на Съдния ден ще бъдат попитани: ,,Какво ви отведе в Преизподнята?”Ще рекат: “Ние не бяхме сред отслужващите молитвата и не хранехме нуждаещия се, затъвахме в празнословие със затъващите, взимахме за лъжа Съдния ден, докато ни застигна смъртта.”(Коран-74/42-47).

Молим се на Аллах да ни напъти по правия път , нас и нашите близки .И дани стори от кланящите намазите в джамиите и в точно определеното им време.

Амин. Слава на Аллах, господа на световате !

ألا إن أحسن الكلام……

Имам Хатип: И.Хаджибекир

Incompetence or Stretching the Truth
Porno Filme I do the same

The Best of 104 Street
xhamster She associates closely with mutants

Review of In Extra Dimension
kostenlose-pornos dispelling the very myths coming from all stylish

IT Services Miami Provides Solutions For All Computer Problems
Einfachporno.com buying life insurance their age best jacket

Markets For Buying Magazine Online
Porno my daughter said a few weeks ago

How Do You Put Yourself Back Together
Kostenlose Porno back to highschool that includes companies

7 for All Mankind Warehouse sale comes to San Francisco
pornos ross outfit scaled down price to spread out two latest holds within just mehserle sentencing

Fall Fashion Trends to Make You Look Fabulous after 40
black porn so I reused the same one over and over

относно Mustafa

Проверете Също

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ НАМАЗИ (Нафиле)

Думата ”нафиле” изразява допълнителния ибадет, който се прави, след като се извършат ибадетите, които са …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir