СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, който Всемогъщият изпраща) и това, което ви е обещано“ (Аз-Зарият, 22), На му’мините е предписано да търсят препитание по халал начин, тъй като това се определя от кадара, няма да се увеличи с приемането на харам, нито ще намалее, като търсят само това, което е халал. Пророкът (с.а.с.) каза: „О, хора, бойте се от Аллах и търсете (осигуряването) по красив начин. Бойте се от Аллах и търсете (осигуряването) по красив начин, вземете това, което е халял, и оставете това, което е харам.

Записан е от Ибн Маджа, Хаким, Ибн Хибан, Байхаки и Табарани от Джабир, радиаллаху анху. Смята се за достоверно от Хаким, Ибн Хибан, Албани и Шуайб Арнаут. Шериатските текстове споменават някои начини (добри дела), които увеличават риска (снабдяване или препитание). От тези начини и действия са следните: Първо: работа, независимо дали е физическа, умствена или и двете. (съгласно устава, че е разрешено) Думите на Всевишния са доказателство: „И когато се извърши молитвата, разпръснете се по земята и търсете благодатта на Аллах” (Ал-Джумуа, 9).

Стихът насърчава търсенето на снабдяване и то се търси чрез труд. Пророкът (с.а.с.) каза: „Никой никога не е ял по-добра храна, отколкото е спечелил със собствените си ръце. Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, яде от това, което е придобил със собствените си ръце. Записан е от Бухари, от Микда ибн Мадиджекриб. Пророкът, с.а.с., е работил като търговец и овчар преди исляма. Разказва се от Ибн Абас, Аллах да е доволен от него, че той е казал: „Адам бил земеделец, Ной бил дърводелец, Идрис бил шивач, Ибрахим и Лут били земеделци, Салих бил търговец, а Дауд бил ковач. ” Второ: тевеккул, уповаване на Аллах. Доказателството е хадис, в който Пророкът (с.а.с.) казва: „Ако наистина се уповавахте на Аллах, Той ще се грижи за вас, както се грижи за птиците. Те си тръгват с празни ръце сутрин и се връщат на здрач с пълни кореми.”

Записан е от Тирмизи, Несай, Ибн Маджа, Ахмед, Ибн Хибан и Хаким, от Умар, Аллах да е доволен от него, и е автентичен според Тирмизи, Хаким, Ибн Хибан, Албания и др. Трето: истигфар (тевба). Доказателство за това са думите на Всемогъщия: „И той каза („Ной“) „ще ти го даде“ (Ной, 10-12). Четвърто: такавалук (т.е. извършване на упражненията на вярата и напускане на харама). Доказателство за това са думите на Всевишния: „И който се бои от Аллах, Той ще намери изход и ще го осигури откъдето не се надява” (Ат-Талак, 2-3). Пето: поддържане на семейни връзки. Доказателството е хадисът muttefekun alejhi wa sallam от Анас, Аллах да е доволен от него, в който Пророкът (с.а.с.) казва: Шесто: шукр (благодарност чрез думи, дела и подчинение).

Думите на Всевишния са доказателство: „И когато вашият Господ заяви: Ако сте благодарни, Аз наистина ще ви дам още повече, а ако сте неблагодарни, Моето наказание наистина ще бъде тежко” (Ибрахим, 7). Ал-Багауи цитира в своя тафсир две значения на думата „Ако си благодарен, наистина ще ти дам още повече“: 1- ако си благодарен за моята милост, ще вярваш и ще се подчиняваш, аз ще ти дам още повече благодат , 2- ако си благодарен за послушанието, ще ти дам още севапа.

Седмо: извършване на хадж и умра колкото е възможно повече пъти. Доказателството е хадис от Ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, в който Пророкът (с.а.с.) казва: „Правете хадж и умра един след друг, защото те премахват бедността и греховете ” Записан е от Тирмизи, Несаой, Ахмед, Ибн Хузайма и Ибн Хибан и се счита за достоверен от Тирмизи, Ибн Хузайма и Ибн Хибан и за добър от Албани и Шуайб Арнаут. Пратеникът на Аллах, с.а.в., каза на Аллах за халал риск: „Аллах мой, моля те за полезно знание, халал риск и получено дело“. Записано е от Ибн Маджа, Ахмед и Несай от Ум Салама, Аллах да е доволен от него. Смята се за добро от Ибн Хаджар и Албани, въпреки че има слабости в него поради Раби Маула (освободената робиня) Уму Селеме, която не е известна. И биллахи тевфик.

относно Samit

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir