ГОВЕЕНЕТО НА ШЕСТ ДЕНА СЛЕД РАМАДАН ПРЕЗ МЕСЕЦ ШЕУУАЛ.

В името на Аллах, Всемилостивия Милосърдния!

Слава на Аллах – Господа на световете, мир и благослов да бъде над Пратеникът ни Мухаммед (с.а.с), неговото семейство и всичките му сподвижници.

Всеки истински вярващ тъжи когато настъпи краят на месец Рамадан. Тъжи, защото не знае дали ще бъде жив и здрав до настъпването на този свещен месец още веднъж за него. Месец пълен с благодат, прошка и ибада!*[1]

Нека се радват тези, които изпълниха своят дълг спрямо Аллах (с.т), нека се радват на благодатта, която ги очаква!

Пророкът ни Мухаммед (с.а.с) е казал: “Всеки раб, говял дори един ден по пътя на Аллах, заради този ден Аллах (с.т) ще го отделичи от Огъня седемдесет години (т.е. седемдесет годишно разстояние)”*[2]

Възможно ли е да постим през цялата година, и бихме ли издържали на това?! Пратеникът на Аллах (с.а.с) отговаря на този въпрос като казва следното:

Който говее през месец Рамадан и го последва с шест дни (като говее) през месец Шаввал, все едно постоянно е говял.”*[3]

А в предание от Имам Ахмед се казва:

Говеенето в Рамадан се равнява на десет месеца пост. А който говее през месец Рамадан и го последва с шест дни говеене след празника “Иду`л Фитр” (т.е. Рамазанския байрам) все едно, че е говял цялата година.“*[4]

Говеенето на шест дни след Рамадана според мнението на много от учените е мустехаб – от добрите дела, но има и учени, които го приемат за сунна.

Много от учените казват, че е най-добре тези дни да се говеят веднага след Рамаданският байрам, защото в хадиса (по-горе) се казва: “…и го последва с шест дни говеене след празвика “Иду`л Фитр” (т.е. Рамаданския байрам)….

Други пък казват, че в хадиса няма подобно определение, и за това (тези дни) могат да се постят през целият месец Шеууал.

Трета група от учените пък са на мнение, че е по-добре да се постят в края на месец Шеууал, за да не помислят някои от хората, че (тези дни) са продължение от месец Рамадан.

И на края:

Повечето от учените са на мнение, че няма значение, в коя част (на месец Шеууал) ще се говеят тези дни. За нас е по-важно да осъзнаем тяхната ценност, и да не изпускаме тази благоприятна възможност, с която ще спечелим задоволството на Аллах (с.т)!

Нека Аллах (с.т) приеме нашето служене и опрости греховете ни! (АМИН)

Слава на Аллах, Господа на световете!

islamofbulgaria

The Newport Dunes Golf Club Hotels
Porno Filme designer or illustrator

Make a Statement in Summer 2009 with Bold Jewelry
xhamster I know he’s always liked girls

You’ll be surprised with these Tag Heuer replica watches
kostenlose-pornos Give the show a title

Features and functions of Turntables
Porno Indian Ways of Dressing

How to Pitch an Article to Teen Vogue Magazine
Kostenlose Porno the All Stars are in agreement

A Hypnotic Way of Amplifying Style Personality
pornos It fairly common for hairstyle trends of past

5 Summer essentials for Angelenos
blackporn These factory outlets offer over runs

Federal Reserve Continues to Underwrite ‘Big’
black porn museums and the trendy Fashion Square shopping area are nearby

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir