Дебат на тема „Ислям и секуларизъм”

На 05.07.2011 г.  Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в България съвместно с Центърът за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски” проведоха дебат на тема: „Ислям и секуларизъм”.

В него възникнаха  въпроси като този до каква степен изпълнението на религиозните практики са задължение на вярващите мюсюлмани или са проява на показност. Доколко проблематично е за останалите граждани публичното деклариране на мюсюлманската идентичност? Пред какви предизвикателства са изправени изповядващите исляма в условията на светски устроени общества като европейските? Как самите мюсюлмани схващат своите права и задължения като граждани? Религиозното им различие отчуждава ли ги от държавата, в която живеят и могат ли те да я приемат за своя родина подобно на останалите нейни граждани? Доколко мюсюлманите могат да направят компромис с изпълнението на следваните от тях религиозни норми? Възможно ли е реакциите на светското общество към публичните прояви на ислямска идентичност да бъдат в синхрон с неговите демократични устои, без да отстъпват от принципите на секуларизма? В форума участваха Анна Кръстева, Ирина Недева, Бирали Мюмюн, Сефер Хасанов, Пламен Макариев, Руслан Трад,Симеон Евстатиев.
Протече жив и интересен дебат, който за пореден път доказа необходимостта от провеждане на такива форуми. Това е формата за опознаване на другия и разрешаване на възникнали проблеми на място с оглед реалността, в която живеем. Активно се включиха и хора от публиката, които изразиха своите притеснения и позиции. Близо три часовия форум завърши с надеждата за проява на разум и диалогичност в предизвикателствата на нашето съвремие…..www.genmuftibg.net/bg

The History of Wedding Clothes
Porno Filme There were preppy girls in floral dresses

7 Easy Tips to Loose Weight Instantly
kostenlose-pornos I find it the perfect way to conclude this countdown

Tourist Things to Do in London
Einfachporno.com always the latest fashion trends

What Is So Unique About A Wedding In Sri Lanka
Einfachporno.com While everybody was out celebrating

Can you be serious about water polo with bad eyesight
Kostenlose Porno deal groceries equipped with tjx manufacturers

this is a fashion trend I will gladly stand behind
pornos you’ll need a gun holster preferably a belt

Exploring the Creative Resources of Language in Speaking
blackporn When two people share a connection like that

How to Find Wholesale Apparel
black porn unequivocable model vol

относно Mustafa

Проверете Също

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir