ИМАМ ТИРМИЗИ (Р.А)

Собственик на един от шестте най-известви сборника на хадис , наречени

Кутуб-ус Ситте ”  Пълното му име е Ебу Иса Мухаммед бин Иса бин Саура бин Муса бин Даххак ат -Тирмизи . Роден е в селището Тирмиз ( намиращо се близо до крайбрежието на река Джейхун- Белх ) . Не се знае с точност дата на неговото раждане но се претполага , че е роден 200 или 206 г . от хиджра (815-821 г .от р.Хр. ) .

Ранният период от живота на Имама

Имам Тирмизи ослепял още в ранна детска възраст ( или според други предания той се родил сляп) но това не станало спънка пред неговите желания той да научи личната пример на Пророкът (с.а.с) и неговите слова . Още като дете той се отдал на науката хадис и с помощта на неговият учител той наизустил хиляди хадиси . След като видял това , учителят му го посъветвал да направи няколко пътешествия до известнитните ислямски центрове . Като целта на тези пътешествия щяла да бъде добавяне и осъвършенстване на неговата науката .

Неговите пътешествия

По време на своите пътешествия имам Тирмизи посетил няколко от най-важните ислямски центрове по това време , като -Хоросан , Шам , Ирак , Хиджаз , и др. Срещнал с доста известни личности в науката хадис като имам Бухари , имам Муслим , имам Абу Дауд (р.а) и др.

Учителите на Имама

Имам Тирмизи се срещнал и взел уроци от десетки учени ,  но както всеки учен така и той споменава няколко имена който оставили дълбоко впечатление в неговата душа . В началото на тези имена идват

Имам Бухари (р.а) ,

Имам Муслим (р.а),

Имам Абу Дауд (р.а),

Кутейбе бин Саад (р.а),

Хасан бин Омар (р.а),

Салих бин Абдуллах ат-Тирмизи (р.а),

Али бин Худжр ас-Саади (р.а),

Ях`я бин Муса (р.а),

Утбе бин Абдуллах ал-Марвази (р.а),

Аббад бин Якуб ад-Даурак (р.а), и др.

Известните  ученици на Имама

Ях`я бин Мансур ал-Каади (р.а),

Хасан бин Али(р.а) ,

Хейсем бин Куляб аш-Шаши(р.а) ,

Меджхул бин ал-Файд (р.а),

Мухаммед ал-Махбуби ал-Марвази (р.а), и др .

Какво казаха за него

,, Най-голямото произведение и подарък , което остави Бухари за човечеството е Имам ат-Тирмизи . ”

,, Не съм видял някой да знае по-добре науката хадис от имам Тирмизи “

( Хасан бин Али р.а)

,,О , Ебу Иса , аз се възползвах от теб (твоята наука) повече от колкото ти се възползва от мен “

( Имам Бухари )

Сборникът на Тирмизи ” Ас-Сунан –Джами-ул Кебир

За своят сборник имам Тирмизи казва :

,, Когото завърших книгата си “ Джами-ул Кебир ” най-напред я показах на учените от Хиджаз , всички те я харесаха . След това я занесох на учените от Ирак те също единодушно я приеха . Най-накрая я занесох на учените от Хоросан всички те се зарадваха и ме поздравиха . Сега вече мога да кажа , че там където се намира тази книга все едно , че се намира говорещ Пророк “

(Виж ; Бустан-ул Мухаддисин – Шах Велиуллах ад-Дахлеуи биог. 197 )

Сборникът Сунен на имам Тирмизи (р.а) е един от шесте сборника който наричаме ,, Кутуб-ус Ситте ,, състои се от 46 книги (глави) който са разделени на 2496 дяла . Сборникът изцяло съдържа 4,000 хадиса . Повечето хадиси в Сунен ат-Тирмизи са класифицирани като хасен сахих ( приемливи) . Сборникът съдържа и слаби хадиси който Абу Иса ( Тирмизи) е посочил това след метна (текста)  на хадиса .

Освен сборника Джами-ул Кебир-Сунан ”  Тирмизи написал още :

1) Китаб-ул Фурук

2) Хатм-ул Виляие фии ахадис`ир Расул

3) Невадир-ул Усул фии ахадис`ир Расул

4) Гарсул Муваххидин

5) Риядат-ул уа Адаб-ун Нефс

6) Ал-Манаахи

7) Шерх-ус Салят

8) Ал-акл уал Хауа

9) Беян-ул фарк беин-ес Садр

Смърта на имам ат –Тирмизи

Имам Тирмизи (р.а )живял до 70г. възраст след което починал в селището Бугда намиращо се близо до родният му град Тирмиз . Повечето историци са на мнение , че той починал през 279 г. от хиджра ( 892г. от р.Хр.) Докато има и други който казват , че бил убит шехид през 320г. от хидра (932 г.от р.Хр.)

Това е и Аллах (с.т) знае най-добре ……..

Книги използвани при приготвяне на текста :

1)      Бустан-ул Мухаддисин – Шах Велиуллах ад-Дахлеуи (биог. 197) Кайро.

2)      Миизан-ул И`атидал (Ибн Хаджер ал-Аскалани ) Кайро.

3)      Мебахис фии хадис аш-Шериф (Омар Хашим) Учебен предмет в ун.Ал-Азхар / 2004-2005 г.

Превод и подготовка: Д.Хатип

Delivering happiness one smile at a time at Zappos
xhamster 80 m to 6 ft 2 in 1

Discount Hotels in Fort Lauderdale
kostenlose-pornos a process pic film from thailand

How to curl virgin Brazilian human hair
Porno Each boasts a separate living room

4 More Satirists Attacked By People Who Missed The Point
Einfachporno.com A man crying in a movie can only mean two things

Why sunglass is more than a fashion statement
Kostenlose Porno Fashion trends come and go so fast

How to Become a Runway Model
pornos The scholarship covers the cost for one year of tuition

Look Seductive and Feel Sexy with Men’s Swimwear
blackporn Any type of fanny pack would drive me nuts

iShares Transportation Average ETF NYSEARCA
black porn it becomes impossible to indulge in high end brands like Versace

относно Mustafa

Проверете Също

ЖИВОТНИ (ЗЕКЯТ)

В Корана не се среща айет, който ясно да повестява, че животните подлежат на зекят. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir