ИСТОРИЯТА НА ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ КЪМ НАПЪТСТВИЕТО НА АЛЛАХ…..

uk viagra price

ففف-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />(По действителен случай…)

Чичо Ибрахим бе турчин от живеещите във Франция турски емигранти. Имаше малка бакалия, в която работеше и изкарваше прехраната за семейството си.

Живееше в смесен квартал, в който имаше жилища на християни, евреи и будисти. В едно от тези жилища живееше еврейско семейство, което имаше син на име Джад…

Джад е главният герой в нашата история. Той бе едва на седем години, когато започна да посещава магазина на чичо Ибрахим.

При всяко пазаруване от бакалията той не забравяше да пуска по едно шоколадче в джоба си и то без да го видят! Или поне така си мислеше…

Един ден пак дойде да пазарува, но този път в бързината забрави да си открадне шоколад и се отправи към изхода на магазина. Но чичо Ибрахим го повика да се върне и му подаде един шоколад – от тези, от които Джад постоянно крадеше, и каза:

– Джад, днес забрави шоколада си!

Джад се слиса и с треперещ глас попита:

– Господине, вие знаехте ли?

Чичо Ибрахим погали главата на момчето и нежно каза:

– Виж, Джад, никога повече недей да крадеш! Кражбата е голямо престъпление и порок за човека. Обещай ми, че никога повече няма да правиш това и продължавай да вземаш шоколада си от магазина, но не откраднат, а като подарък от мен.

След този ден чичо Ибрахим и Джад станаха добри приятели. Чичо Ибрахим бе на 70 години, а Джад на 7, но това не пречеше те да споделят своите тайни и проблеми един на друг…

Минаха години. Чичо Ибрахим се отнасяше към Джад както като с приятел, така и като баща. Винаги когато Джад имаше проблем той тичаше в бакалията и разказваше на чичо Ибрахим това, което му се е случило, а той отваряше стара книга и започваше да чете от нея и да му разказва. Така Джад винаги намираше решенията на своите проблеми в книгата на чичо Ибрахим.

Така минаха цели 17 години. Джад стана на 24 години, а чичо Ибрахим -старец, чийто един крак вече беше в гроба! Но приятелството им продължаваше. И така, докато един ден дойде заповедта на Аллах и чичо Ибрахим си отиде от този свят. Той остави завещание, в което пишеше, че старата седефена кутия трябва да бъде подарена на еврейският младеж…

Когато чу за смъртта на чичо Ибрахим, Джад доста се натъжи, защото нямаше вече на кого да се довери и разкаже своите тайни и нямаше с кого да реши проблемите си.

Съгласно завещанието на чичо Ибрахим, седефената кутия беше дадена на Джад, но от скръб за приятеля си той дори не отвори кутията да види какво има в нея.

Не след дълго Джад отново попадна в беда и имаше проблеми, но чичо Ибрахим вече го нямаше, за да реши проблемите му. Тогава той се сети за кутията и я отвори, а в нея беше книгата, от която чичо Ибрахим четеше и даваше отговори на въпросите му. Книгата беше на арабски и затова Джад не разбираше какво пише в нея. Но се сети за приятеля си от Тунис, който бе арабин, и веднага се отправи към него. А когато се срещнаха, Джад накара приятеля си да прочете и преведе няколко пасажа от старата книга. Всеки прочетен пасаж откриваше пред него широки пространства, където той се чувстваше спокоен и свободен. Книгата го впечатли и той попита:

– Каква е тази книга и кой е авторът й?

А превеждащият му приятел отговори:

– Това е Коранът, книгата на мюсюлманите, низпослана от Единственият Всемогъщ Аллах!

Джад бе смутен, шокиран… Как не бе разбрал до сега! Веднага поиска от приятеля си да го запознае с Исляма, а не след дълго, произнасяйки шехада – засвидетелството, че няма друг бог, освен Аллах, и че Мухаммед е Негов Пратеник – той стана мюсюлманин.

След като става мюсюлманин, Джад сменя името и фамилията си и нарича себе си Джадуллах Корани.

Джадуллах Корани започва да призовава хората в Европа към ислямската религия и с негова помощ повече от 6000 души – евреи и християни – приемат Исляма. Един ден, докато четял Корана, който му бил подарен от чичо Ибрахим, той вижда една бележка, върху която било написано следното знамение: “Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин!…” (Сура Нахл, 125). След което той решава и заминава да прави призив в Африка. През тридесетгодишния си призив той посетил Кения, Южен Судан, Уганда и др. африкански държави. Но поради лошите африкански обстоятелства и климат той се разболява и умира там на 54-годишна възраст. Две години след смъртта на Джадуллах, майка му, която е на 70 години и която винаги се стараела да го върне в еврейската религия, също приема исляма…

Когато един ден попитали Джадуллах Курани (Джад), как веднага се съгласил да стане мюсюлманин? Той отговорил:

– Ние бяхме приятели с Чичо Ибрахим в продължение на 17 години, но той нито един път не ме нарече „евреин” или „неверник”, даже никога не е споменавал за своята религия. Той живееше това, което искаше да ми каже, а аз се учех от него!

Според думите на египетския учен и призоваващ д-р Саффет Хиджази, повече от 5 милиона души в Африка и 6 хиляди в Европа са приели исляма с помощта на Джадуллах Курани.

Д-р Хиджази разказва следното:

– Един ден бяхме заедно с Джадуллах. Той ми показа стар екземпляр на Корана и със сълзи на очи каза: „Това е Коранът, който ми подари Амму Ибрахим (т.е. чичо Ибрахим) и който никога не отделям от себе си.

Нека Аллах (с.т.) да дари с Дженнет Джадуллах Курани, неговия учител Амму Ибрахим и всички останали, който вървят по техният път.

И накрая искам да завърша тази история с думите на един известен ислямски учен, който казва следното:

„НЕ МИ ГОВОРИ ПРЕКАЛЕНО МНОГО ЗА РЕЛИГИЯТА, А МЕ ОСТАВИ ДА ВИДЯ РЕЛИГИЯТА В ТВОИТЕ ПОВЕДЕНИЕ, НРАВ И ДЕЛА!

Превод със съкращения: islamofbulgaria.com

Rich Text AreaToolbarBold (Ctrl + B)Italic (Ctrl + I)Strikethrough (Alt + Shift + D)Unordered list (Alt + Shift + U)Ordered list (Alt + Shift + O)Blockquote (Alt + Shift + Q)Align Left (Alt + Shift + L)Align Center (Alt + Shift + C)Align Right (Alt + Shift + R)Insert/edit link (Alt + Shift + A)Unlink (Alt + Shift + S)Insert More Tag (Alt + Shift + T)Toggle spellchecker (Alt + Shift + N)▼
Toggle fullscreen mode (Alt + Shift + G)Show/Hide Kitchen Sink (Alt + Shift + Z)
FormatFormat▼
UnderlineAlign Full (Alt + Shift + J)Select text color▼
Paste as Plain TextPaste from WordRemove formattingInsert custom characterOutdentIndentUndo (Ctrl + Z)Redo (Ctrl + Y)Help (Alt + Shift + H)

(По действителен случай…)
Чичо Ибрахим бе турчин от живеещите във Франция турски емигранти. Имаше малка бакалия, в която работеше и изкарваше прехраната за семейството си.
Живееше в смесен квартал, в който имаше жилища на християни, евреи и будисти. В едно от тези жилища живееше еврейско семейство, което имаше син на име Джад…
Джад е главният герой в нашата история. Той бе едва на седем години, когато започна да посещава магазина на чичо Ибрахим.
При всяко пазаруване от бакалията той не забравяше да пуска по едно шоколадче в джоба си и то без да го видят! Или поне така си мислеше…
Един ден пак дойде да пазарува, но този път в бързината забрави да си открадне шоколад и се отправи към изхода на магазина. Но чичо Ибрахим го повика да се върне и му подаде един шоколад – от тези, от които Джад постоянно крадеше, и каза:
– Джад, днес забрави шоколада си!
Джад се слиса и с треперещ глас попита:
– Господине, вие знаехте ли?
Чичо Ибрахим погали главата на момчето и нежно каза:
– Виж, Джад, никога повече недей да крадеш! Кражбата е голямо престъпление и порок за човека. Обещай ми, че никога повече няма да правиш това и продължавай да вземаш шоколада си от магазина, но не откраднат, а като подарък от мен.
След този ден чичо Ибрахим и Джад станаха добри приятели. Чичо Ибрахим бе на 70 години, а Джад на 7, но това не пречеше те да споделят своите тайни и проблеми един на друг…
Минаха години. Чичо Ибрахим се отнасяше към Джад както като с приятел, така и като баща. Винаги когато Джад имаше проблем той тичаше в бакалията и разказваше на чичо Ибрахим това, което му се е случило, а той отваряше стара книга и започваше да чете от нея и да му разказва. Така Джад винаги намираше решенията на своите проблеми в книгата на чичо Ибрахим.
Така минаха цели 17 години. Джад стана на 24 години, а чичо Ибрахим -старец, чийто един крак вече беше в гроба! Но приятелството им продължаваше. И така, докато един ден дойде заповедта на Аллах и чичо Ибрахим си отиде от този свят. Той остави завещание, в което пишеше, че старата седефена кутия трябва да бъде подарена на еврейският младеж…
Когато чу за смъртта на чичо Ибрахим, Джад доста се натъжи, защото нямаше вече на кого да се довери и разкаже своите тайни и нямаше с кого да реши проблемите си.
Съгласно завещанието на чичо Ибрахим, седефената кутия беше дадена на Джад, но от скръб за приятеля си той дори не отвори кутията да види какво има в нея.
Не след дълго Джад отново попадна в беда и имаше проблеми, но чичо Ибрахим вече го нямаше, за да реши проблемите му. Тогава той се сети за кутията и я отвори, а в нея беше книгата, от която чичо Ибрахим четеше и даваше отговори на въпросите му. Книгата беше на арабски и затова Джад не разбираше какво пише в нея. Но се сети за приятеля си от Тунис, който бе арабин, и веднага се отправи към него. А когато се срещнаха, Джад накара приятеля си да прочете и преведе няколко пасажа от старата книга. Всеки прочетен пасаж откриваше пред него широки пространства, където той се чувстваше спокоен и свободен. Книгата го впечатли и той попита:
– Каква е тази книга и кой е авторът й?
А превеждащият му приятел отговори:
– Това е Коранът, книгата на мюсюлманите, низпослана от Единственият Всемогъщ Аллах!
Джад бе смутен, шокиран… Как не бе разбрал до сега! Веднага поиска от приятеля си да го запознае с Исляма, а не след дълго, произнасяйки шехада – засвидетелството, че няма друг бог, освен Аллах, и че Мухаммед е Негов Пратеник – той стана мюсюлманин.
След като става мюсюлманин, Джад сменя името и фамилията си и нарича себе си Джадуллах Корани.
Джадуллах Корани започва да призовава хората в Европа към ислямската религия и с негова помощ повече от 6000 души – евреи и християни – приемат Исляма. Един ден, докато четял Корана, който му бил подарен от чичо Ибрахим, той вижда една бележка, върху която било написано следното знамение: “Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин!…” (Сура Нахл, 125). След което той решава и заминава да прави призив в Африка. През тридесетгодишния си призив той посетил Кения, Южен Судан, Уганда и др. африкански държави. Но поради лошите африкански обстоятелства и климат той се разболява и умира там на 54-годишна възраст. Две години след смъртта на Джадуллах, майка му, която е на 70 години и която винаги се стараела да го върне в еврейската религия, също приема исляма…
Когато един ден попитали Джадуллах Курани (Джад), как веднага се съгласил да стане мюсюлманин? Той отговорил:
– Ние бяхме приятели с Чичо Ибрахим в продължение на 17 години, но той нито един път не ме нарече „евреин” или „неверник”, даже никога не е споменавал за своята религия. Той живееше това, което искаше да ми каже, а аз се учех от него!
Според думите на египетския учен и призоваващ д-р Саффет Хиджази, повече от 5 милиона души в Африка и 6 хиляди в Европа са приели исляма с помощта на Джадуллах Курани.
Д-р Хиджази разказва следното:
– Един ден бяхме заедно с Джадуллах. Той ми показа стар екземпляр на Корана и със сълзи на очи каза: „Това е Коранът, който ми подари Амму Ибрахим (т.е. чичо Ибрахим) и който никога не отделям от себе си.
Нека Аллах (с.т.) да дари с Дженнет Джадуллах Курани, неговия учител Амму Ибрахим и всички останали, който вървят по техният път.
И накрая искам да завърша тази история с думите на един известен ислямски учен, който казва следното:
„НЕ МИ ГОВОРИ ПРЕКАЛЕНО МНОГО ЗА РЕЛИГИЯТА, А МЕ ОСТАВИ ДА ВИДЯ РЕЛИГИЯТА В ТВОИТЕ ПОВЕДЕНИЕ, НРАВ И ДЕЛА!
Превод със съкращения: islamofbulgaria.com
Path:

Easy Homemade Bird Suet Recipe
Porno Filme stated designer Stella McCartney about the deal with Gucci Group

Get Latest and Exclusive Kolkata News through Namaskar Kolkata
xhamster I definitely know it makes me look less mature

Cut the Macaca about George Allen
kostenlose-pornos Crocs scream childish

Ecco CASUAL COOL RIBBON BLACK
Einfachporno.com you can use the other

Glamour’s interactive fashion week pop up
Porno Which is why some animals choose to celebrate it 24

Shares Are In Fashion After Latest Earnings Report
Einfachporno.com who just released his major label debut

Women in Paris can now wear pants without breaking the law
blackporn kristen stewart admits your own greatest the fashion industry disorders

Hot for Summer 2007 Page 1 of 2
black porn To make matters worse

относно Mustafa

Проверете Също

ИНДУСТРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ИВЕСТИЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Когато бъдат изследвани имуществата, от които се е взимало зекят по времето на Пратеника (с.а.с.), …

Един Коментар

  1. Аллах да е доволен от вас

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir