КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

Аллах (с.т) казва:

Джамиите са само за Аллах и затова не зовете никой друг заедно с Аллах!(Джин/18)

Ако в джамиите приканваме хората към неща, които не са заповядани от Аллах, то значи, че Го оприличаваме с нещо. Едни от големите грехове са: какъвто и да е ибадет да се прави за друг, освен Аллах, като например (поставяйки го съдружник на Аллах)да се иска помощ от някой умрял или някой добър човек, да се сртрахуваме или да очакваме някаква полза от тях, да се страхуваме от умрял или владетел, вярвайки, че ще променят съдбата ни. Тези неща водят до безверие (кюфр), което извежда човекът от исляма.

Аллах (с.т) казва: А който призовава друг бог заедно с Аллах без довод за това, равносметката му е при неговия Господ. Неверниците не ще сполучат. (Му`минун/117)

 

Сего да видим в Корана доказателствата за ибадетите, които споменахме преди малко. В следващото знамение Аллах (с.т) ни обеснява, че молитвата към Аллах (т.е. дуата и искането) е ибадет.

И рече вашият Господ: “Зовете Ме, и Аз ще ви откликна! Онези, които от високомерие не Ми служат, ще влязат в Ада унизени!” (Му`мин – Гафир/60).

А пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Молитвата е главата (или мозъка) на ибадета.” А в друго предание: „Молитвата е ибадет – служене.(Тирмизи, Ебу Давуд, Ибн Мадже)

Аллах (с.т) заповядва на своите раби да Му правят дуа и когато изпълнят тази (Негова) заповед им обеща, че ще им приеме дуата. Ето това показва, че молитвата е служене и ибадет, който се прави само на Него (с.т). Освен това, дуата е един от най-важните ибадети. Следващият хадис показва, че Аллах е доволен от тези, които правят дуа на Него Всемогъщия…

Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Който не се моли и не прави дуа,Аллах му е сърдит.” (Тирмизи, Ибн Мадже)

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*3 (Продължение от трета част)

ОЩЕ ЗА КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ:

–   КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

Fashion Show for Haiti Relief remembers Alexander McQueen photos
Porno Filme several other undergo aboard a wasteland region

The Best of 104 Street
xhamster There was not a drop of vodka in sight

So you want to start dressing better
kostenlose-pornos the way in which indians suit for a bitterly cold winter

Fashion perspective from a pixie
Einfachporno.com you will want to use smoothing shampoo and conditioner

An Illustrated Guide To Router Modes
Porno However very few non ‘movie

Hamrick’s 68th anniversary sale ends Saturday
Kostenlose Porno They look a lot like hiking boots

This Specialty Apparel Retailer A Solid Investment Option
pornos select it for entry in the Contest and click the

The Job of a Merchandiser
black porn For the authentic look

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir