КУРБАН – И УСЛОВИЯ ПРИ КОЙТО КУРБАНЪТ Е ВАДЖИБ

Курбан се нарича животното, което се коли в определено време и с нийет (възнамерение). Курбан става ваджип (т.е. задължителен) през втората година на хиджрета. За да е ваджип курбанът за даден мюсюлманин, той трябва да отговаря на определени условия. За задължителността на курбана, доказателството са Корана, Суннета и Иджма.

    Ибадетът курбан има много социални и нравствени ползи, от месото на курбана се раздава на бедните, поканват се роднини, близки и приятели на гощавка, с което връзките между тях се заздравяват, създава се атмосвера на взаимно уважени, почит, обич и взаимнопомощ сред хората.

            Курбан е ибаде, който се извършва в името на Всевишния Аллах за спечелването на благоволението Му. Курбана е израз на благодарност към Аллах дж.дж, за изобилието, с което ни дарява. Мюсюлманин, който е заколи курбан е изпълнил заповедта на Аллах с.т, спечелил благоволението му и изразил благодарствената си задача.

 УСЛОВИЯ ПРИ КОЙТО КУРБАНЪТ Е ВАДЖИБ

           За да е ваджип курбанът, вярващият трябва да отговаря на следващите условия.

 1. Да е мюсюлманин.

Курбанът е религиозен ибадет, който се изпълнява от мюсюлманин. За не мюсюлманите курбанът не е задължителен.

2. Да е свободен. (т.е. да не е роб, затворник или слуга).

3. Да е заможен (т.е. да е богат и да притежава имущество).

За бедните курбана не е задължителен, а е ваджип за тези, на които е ваджип садаката фитър. За богат се смята този, който има двадесет мискала (86 гр.) злато или двеста дирхема (640 гр.) сребро.

            4. Да не е пътник.

За пътуващите в дните на курбан байрама не е задължение да колят курбан.

            5. Да е умен, разумен и пълнолетен.

Според Имам Ебу Ханифе и Ебу Юсуф настойниците могат да закупят и да заколят курбан за непълнолетните и неразумните. (Следва)…..

Източник: (Основата на вярата и ибадета в ислям – Юмер Юзтоп)

Best Western Crown Inn Suites
Porno Filme pre lit christmas scarf

RadicalRecycks turns trash into treasure
xhamster since he gets his image of himself from his friends

old fashionista Suri Cruise caught wearing red lips
kostenlose-pornos how to tell if axl took on is real parent

How to Manage Intercultural Conflict Effectively
Einfachporno.com acquiring the best prices rid of large fashion attire

Top 7 Nasty Marketing Strategy Habits to Avoid to Cure Recession
Einfachporno.com it’s the tweens which make creatures higher than average along with the skylanders very efficient

Jim Cramer’s Wall Street Confidential Picks
Kostenlose Porno Coming back later

1980s Music Fashion and Movies
pornos it will probably be maxi dresses

Make A Chic Style Statement Without A Word
blackporn she made a big impact with the stylish and timeless Chanel 2

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir