МЕСЕЦ ШААБАН

МЕСЕЦ ШААБАН

Месец Шаабан е третият месец на годината от летоброението по хиджра.

И се раказва, че е наречен с това име от Киляб ибн Мурра, който е от прадедите на Пророка (с.а.с) и е починал (според някои предания) през 412г. от р.Хр.

Според някои предания найменованието на този месец идва от корена на арабският глагол „ша-а-бе”, което означава „разпръскване или разпиляване”

Месецът е наречен така, защото през този месец хората се разпръсквали и разпилявали из пустинята и планините на арабският полуостров, за да изкарват прехраната си….

Някои от преданията на Пророка (с.а.с) отнасящи се до месец Шаабан:

1- От Усаме Ибн Зейд разказва: „Попитах: „О, Пратенико на Аллах, не те виждам да говееш в друг месец от годината, така както говееш през месец Шаабан!? А той (с.а.с) ми отговори: „Това е месецът, който много от хората не знаят неговата ценност. Той е месецът между Реджеб и Рамадан. Месецът през, който се въздигат делата (на рабите) към Аллах (с.т), за това обичам да съм говеещ, когато делата ми се въздигат.”

(Хадисът е достоверен, предаден в Тергиб уат терхиб на Имам Мунзирий – 1022)

2 – От Айша (р.а) казала: Пратеника на Аллах (с.а.с) каза: „Рамадан е месецът на Аллах, а месец Шаабан е моят месец. Шаабан е почистващ (от греховете), а Рамадан е опрощаващ греховете.”

(Преданието е доста слабо, предадено от Ибн Асакир в Тарих, Дейлеми във Фирдеусул Ахбар – виж: Фейдул Кадир на Мунави 4/166).

Кратко пояснение:

С това предание пратеника на Аллах (с.а.с) иска да ни поттъкне към извършването на добри дела през месец Шаабан, които дела ще бъдат като подготовка за нас, преди навлизането на месец Рамадан, който е най-обичаният и ценен месец при Аллах (с.т).

Ето за това казва: Месец Шаабан е моят – и месец на моята умма, през, който трябва да се подготвим за месец Рамадан, който е най-ценният и обичан при Аллах месец…

3- От Айша (р.а) разказва: „Пратеника на Аллах (с.а.с) понякога говееше толкова дълго, че си мислехме „Вече няма да спре да пости”, а понякога спираше говеенето толкова дълго, че си мислехме „Вече никога няма да пости” И не съм видяла Пророка (с.а.с) да пости цял месец през годината, освен месец Рамадан, и не съм го видяла да пости колкото този месец, освен през месец Шаабан.”

Хадисът е достоверен, предаден от Бухари (1868) Муслим (1156)

4- От Умму Селеме (р.а) разказва: „”Пратеника (с.а.с) не е говял (нафиле) цял месец през годината, освен Шаабан, понякога говееше чак до навлизането на Рамадан”

(Хадисът е достоверен предаден от Ебу Давуд – 2048, Ибн Мадже – 1337)

Източник: www.islamofbulgaria.net

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА СВЕЩЕННИТЕ ДНИ, МЕСЕЦИ И НОЩИ:

Fashion designer Francisco Azucar dies
xhamster or to pick a business partner

Watch The Walking Dead Season 1 Episode 6
kostenlose-pornos director’s eliminate collection

Do Mustard Pants Look Weird
Einfachporno.com Easy 1980s Costume Ideas for Guys

How to Dress for a Short Body Type
Porno the 6 the vast majority striking sequential felons in animal empire

But Sensibly And Look Less Young When You Need To
Einfachporno.com REPYY suffered a massive blow as Argentina decided to nationalize YPF

How to Make an Old Fashion Bread Pudding That is Diabetic Friendly
pornos 500 employees approximately 1

Ways to Wear Leg Warmers
blackporn just don’t make fashion sense

Shop in Style During London Fashion Week
black porn ambitious and looking for adventure

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir