Навлизаме в трите свещени месеца: Реджеб, Шабан и Рамадан

77045579vv5ol6ph6„И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е опрощаващ, милосърден.”

Аллах (с.т) създаде хората по най-съвършен начин. Въпреки това човекът беше наречен „инсан”, което означава забравящ – забравящ греховете, които извършва и забравящ благодатта с която Аллах (с.т) го е надарил сътворявайки го човек с разум.

Хората много бързо забравят за своя създател, въпреки че постоянно се възползват от тварите, които Той (с.т) е създал. Ето за това Аллах (с.т) е изпратил пратеници, за да напомнят на хората за техния създател и показвайки им правия път, да ги изведат от тъмнината на невежеството към светлината на науката и божията религия.

Вярата и напътсвието на човек е най-големия дар, с който Аллах (с.т) е наградил свойте раби. Точно за това ние мюсюлманите, които Аллах (с.т) е напътил по правия път, колкото и да се молим на Аллах и да Му служим няма да Му се отблагодарим за този голям дар.

На съдния ден един от рабите на Аллах ще бъде доведен и ще бъде попитан от страна на своя Създател Аллах (с.т): „О, човече, ти заслужи дженнета, с какво искаш да те въведа в него, с моята милост или твоят ибадет – служене.?” Рабът мислейки, че е заслужил Рая със своето служене ще каже: „Въведи ме с моето служене, о, Аллах.” Тогава Аллах ще заповяда да бъде сложена в една от везните на мерилото „мизан” ибадета на този раб, а от другата страна неговото око (или един от неговите органи), след което везната в която е окото ще натежи и Аллах (с.т) ще каже: „О, човече, твоето служене не достигна да отплати само едно от благодеянията, с които аз съм те дарил.” След което Аллах ще заповяда този раб да бъде хвърлен в джехеннема, а той молейки се на Него (с.т) ще каже: „О, Аллах, моляте да бъда въведен с твоята милост в рая – С твоята милост, Господи мой!!” И тогава Аллах ще нареди да го въведат в Рая.

В тази история има големи поуки за нас. Ние трябва да знаем, че каквото и да правим няма да се отблагодарим на Аллах (с.т) за безбройните благодати с които Той (с.т) ние дарил. Ето за това, най-малко трябва да изпълняваме заповедите, с които ние задължил и по този начин да докажем, че ние дайма (постоянно) Му сме признателни, за това, че ние създал като хора, и за това, че ние дарил с разум, с който да намерим правия път.

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва: „И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е опрощаващ, милосърден.”  (Коран – 16-18).

Ако Аллах (с.т) ни дава живот и здраве, от утре навлизаме в трите свещени месеца: Реджеб, Шабан и Рамазан.

Тези месеци са голяма възможност за нас, за да си припомним за нашата религия и това за какво сме създадени. Нека се постараем в тези любими за Аллах (с.т) месеци да правим повече истигфар (да искаме прошка от Аллах) за греховете, които сме сторили, да държим уруч (т.е. да постим), да раздаваме милостиня (садака), да помагаме на бедните, сираците и старите хора.

Разбира се, ние като мюсюлмани сме длъжни постоянно да се молим на Аллах и да вършим добрините, които споменахме по-горе. За извършването на добрини няма определено време и място, но нека да имаме надежди, че тези свещени за нас месеци, ще бъдат първата стъпка, която ние ща направим за един нов, по-стабилен и по-добър живот.

Когато наближаваха и настъпяха трите месеца, Пратеника на Аллах (с.а.с) правеше следната дуа: „О, Аллах, стори за нас месеците Реджеб и Шабан свещени и ни помогни да достигнем месец Рамазан.” (Ахмед), постеше повече и се подготвяше материално и духовно за месец Рамазан.

Из: http://islqmrudozem.ovo.bg

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

– 1 – Как да оползотворим трите свещени месеца?

-2 – Трите свещени месеца – видео – Др.Мустафа Хаджи

– 3 –

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir