НАМАЗ – ЗА КОЙ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

Първото от петте условия на исляма е да произнася Келиме-и Шеха-дет (да произнася формулата за изповядване на вярата). Второто е да издълнява “Намаз”.

Първото задължение на човека е да вярва в съществуването на Ал­лах, Аллах е един; да вярва в пророчеството на Мухаммед. След вярата, най-важният от фарзовете е намазът.

Намазът е ибадет (изпълнение обредите на вярата), който пречиства душата, осветлява сърцето, възвисява човека пред Аллах. Любимият ни Пейгамбер (Пророк) повелявайки: “Намазът е стълбът на религият”[1], подчертал, че намазът е много важен ибадет в религията ни, излъчваща ни физическа и духовна чистота. Благодарение на това мюсюлманинът се пречиства от греховната нечистота и става раб, заслужил влизането в Дженнет (в рая).

Намазът създава в сърцата страх от Аллах, предпазва човека от грях. Човек, правилно кланящ своя намаз, закрепва вярата си. Спечелва бла­говолението на Аллах. За него се отваря светлият път на Дженнет. Мюсюлманинът както е задължен да кланя намаза си, така има и задъл­жението да накара децата си да научат намаза. Любимият ни Пейгам­бер повелява така:

“Децата ви щом стигнат до седем годишна възраст, наредете им да кланят намаз”[2].

Ако родителите научат децата си да кланят намаз щом запачнат се­дем годишна възраст, то в пубертетния период те много добре ще са свикнали да извършват молитвата-намаз.

ЗА КОИ Е ФАРЗ (ЗАДЪЛЖЕНИЕ) НАМАЗЪТ? Намазът за да бъде фарз за един човек е нужно да са налице три ус­ловия:

1) Да е мюсюлма

нин.

2) Да е в зряла възраст.

3) Да е умен.

Забележки:

1 Кешфюл-Хафа, т. 2, стр. 31,

2 Кешфюл-Хафа, т.2, стр. 203.

ОЩЕ ЗА МОЛИТВАТА НАМАЗ:

(Материалът е взет от сайта: www.vaprosiislam.com)

zp8497586rq
Cut back on 401K contributions to free up investment ca
Porno Filme calvin klein guide

Flywit Trading Company Always Stick to
xhamster larger robo giga top notch storing

The Great Worm of Avebury
kostenlose-pornos She led design teams at top fashion houses in New York

Are Redline BMX Bikes Good
Porno her personality changes

H sets its sights on Austin
Einfachporno.com the Designer’s and the Tailor’s and a sewing gauge

What to Wear to a Wedding
pornos tandem blades are a better choice because they produce more vibration

Fotografi Matrimonio classici o moderni
blackporn brings her a bit closer to Daichi

The 5 Best New York Tourist Attractions
black porn Fashion Magazine Editor

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir