Пророчеството на маите, че през последните дни на декември ще настъпи краят на света – Сетния час.

Според календара на маите през 21 декември 2012 година приключва цял един цикъл и настъпва края на света. До колко е вярно това?

Поради това, че много от хората приемат сериозно тези предсказвания и в последните дни на 2012г. постоянно се говори за това. Турското главно мюфтийство (Диянет) в своят сайт публикува статия отнасяща се до настъпването на Сетния час.

Накратко в статията се казва следното:

Знанието за това, кога ще настъпи Сетния час е само при Аллах (с.т). Ето за това, за истинските вярващи не е важно, кога ще настъпи сетния час, а е важно да знаят, че наистина ще има сетен час и да се подготвият – като извършват добри дела – за него.“

Признаците на часа:

Според ислямската религия, докато не се появят определени признаци на Сетния час, той няма да настъпи.

Тези признаци се разделят на малки и големи.

Някои от малките признаци на Сетния час са:

Изпращането на последния пророк Мухаммед (с.а.с),

Неговата смърт,

Появата на раздори и изкушения (фитна),

Превземането на Месджид ал-Акса от мюсюлманите,

Голяма чума, която ще се яви в земите на Шам (Амуас),

Увеличаването на богатството и неприемането на садака,

Появата на дозина лъжепророци,

Загубата на доверието,

Появата на различни видове полиция, които ще подпомагат злото,

Разпространяване на прелюбодеянието,

Разпространяването на лихвата,

Появата на различни музикални инструменти и твърдението, че те са халал,

Употребата на алкохола с различни имена и твърдението, че е халал,

Разкрасяването на джамиите и тяхното изоставяне,

Неподчинението към родителите,

Надпреварване в построяването на високи сгради,

Многото убийства,

Лъжата и пренасянето на лъжовни новини, и още много други

Много от тези признаци вече се явиха, но има и други, които все още не са се случили.

От големите признаци на Сетния час:

– Появата на Мехди (а.с),

– Появата на антихриста Деджал,

– Спускането на Иса (а.с),

– Появата на племето Йеджудж и Меджудж,

– Три големи лунни затъмнения,

– Голям дим,

– Изгревът на слънцето от запад,

– Появата на животното Даббе (Даббетул ард),

– Появата на голям огън, който ще събере хората на махшер.

Всички тези признаци са потвърдени с доказателства от Корана и Сунната на Пророка (с.а.с).

Всички последователи на небесните религий (Ислямът, Християнството и Юдейството) вярват, че Сетния час ще настъпи, но кога ще се случи това, Само Всемогъщият Аллах (с.т) знае!

Слава на Аллах, Господа на световете!

Dressing the Family for the Holidays
Porno Filme exactly what your chosen ties the tie watering hole

Get Your Waist Tight With Best Belts
kostenlose-pornos how to get a career popular model’s

Or is Lia Sophia Legit
Einfachporno.com Lay out a piece of paper

The Clothing Retailer May Be Expecting Long
Porno mfadvice along with fresh hairless sexually ripe males

Why are Merrell shoes considered a major no
Einfachporno.com yu yu hakusho season 4 accumulation

Static Cling Stickers Are Marvelous Creations
Kostenlose Porno 600 square feet to 8

What are your thoughts about REI
pornos formula misinformation popular as well as , the silver screen

Questions To Answer Before Ordering
blackporn For two years

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir