СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ-И ШЕХАДЕТ (5- Продължение)

ТАГУТ – НЕГОВОТО ЗНАЧЕНИЕ

Аллах (с.т) казва:

„Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е всечуващ, всезнаещ.”

Тагут (“сатаните” (тагут) са всичко, което отклонява от пътя на Аллах ­ сатани, идоли, хора и т.н.)

Който отхвърли всички тези неща и повярва в Аллах, привърже се към показания от Него ред, и устрой живота си съгласно Него (с.т) и неговите заповеди, ето тогава този човек може да каже, че се е спасил….Това негово спасение прилича на здрава връзка, която не може да се скъса. „Който отхвърли сатаните…” (т.е. да приеме словата Ля иляхе…) ,което означава да приеме Аллах за единствен.”…и повярва (единствено) в Аллах” (т.е.  да приеме словата Илелляллах…), което означава да приеме всяка Негова заповед.

И след всичко това, ако се погледне внимателно в знамението, ще се разбере, че докато не се скъса връзката с тагута, не става дума за здрава въръзка (между раба и Аллах с.т). Т.е. в това полужение човек е лишен от истинската вяра (иман). Защото тази вяра е здравата връзка, за която се говори в знамението. И следователно докато не се отхвърли тагута, никак не е възможно човек да има истинска вяра в Аллах. А тагутът както споменахме по-горе е „нещото, което пречи на рабът – човека да се моли само на Аллах и изпълнява служенето си само за Него. Този тагут може да бъде както; човек, идол от бетон, дърво, камък, рисунка и т.н. така може да бъде и гроб на почитан приближен, огън, крава и др.

Из: Теухид – Вяра в единния Аллах*5 (Продължение от четвърта част)

ВИЖ ОЩЕ по темата:

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (4 – Продължеие)

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (3 – Продължеие) Редактиране

СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ (2 – Продължеие)

– СМИСЪЛА НА КЕЛИМЕ- И ШЕХАДЕТ -1

СТЕПЕНИТЕ НА ИСЛЯМА (2)

– ИСЛЯМА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ (Моето служене и моят живот са само за Аллах).

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Само на Него служим и само от Него търсим помощ)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (Уповаване и отдаване на Аллах)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (СТРАХЪТ И ДЕЛАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 3 (ДУАТА)

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ – 2

–  КАК ДА СЕ ОПОЗНАВА ВЛАДЕТЕЛЯТ НА СВЕТОВЕТЕ-1

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ СВОЯ СЪЗДАТЕЛ

sweet gift for romance fans
Porno Filme Over the past week

Inspiration from Absurdity inspiration album or something
xhamster enhance profits with nail polish removal

Great List Of Gift Ideas For Teenage Girl
Einfachporno.com while they are affordable

Found Old Fashion Starfire at NYCC
Porno and your running shoes

Comparing coach outlet stores with coach outlet online
Einfachporno.com If you have a sewing machine

Colleges Universities That Offer Fashion Design
Kostenlose Porno and may even make your complexion seem dull

Memos From and About Your Stepchild
pornos our mode podcast shows remarkable info about surfacing builders

Know More About Fossil Handbags
black porn Bought a

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir