ЦИГАРИТЕ ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

Хвала на Аллах, само Него възхваляваме, само Него молим за напътствие, само Него молим за прошка и само при Аллах търсим закрила от злото на нашите души и от злините на нашите дела! Когото Аллах напъти, той никога не ще се заблуди, и когото Аллах заблуди, той никога не ще намери кой да го напъти.

Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах, Единствен е Той и няма  съдружник! Свидетелствам, че Мухаммед е Негов раб и Негов Пратеник!

С позволението на Аллах днес ще говорим за цигарите . Дали те са забранени в Корана и Сунната*[1] или не. Какво мислят учените за цигарите и на кратко общи неща за положението на употребяващите цигарите хора.

Всевишният Аллах (с.т), щедро ние е дарил с най-различни блага и ние научил как да се възползваме от тях във всичко, което е достойно и добро. Също така Той (с.т) ние забранил някой неща, които са вредни и неприятни за човека. Вредят му по един или друг начин. За тава ни учи да страним и да се пазим от тях.

Сега с позволението на Аллах, нека да разгледаме случаят за цигарите в ислямският фъкъх*[2] и дали се споменава нещо за тях в Корана и Сунната или не. Но преди това нека да видим какво казват употребяващите цигарите и какви са техните оправдания .

Повечето от мюсюлманите употребяващи цигари са на мнение, че те не са забранени категорично от ислямската религия,  и казват:  “Нито в Корана нито в Сунната се споменава нещо за цигарите, тогава не може да кажем, че те са харам*[3], следователно са мекрух*[4]!“

Но дали наистина е така? Това, че някой хора не намират нещо в Корана не означава, че наистина го няма! Аллах (с.т) в Свещения Коран казва: И не убивайте сами себе си! Към вас Аллах е милосърден.*[5] 

Искам да ги попитам сега, цигарите не убиват ли човека? Когато купувате цигарите не виждате ли, че на всяка кутия пише “Тютюнопушенето причинява рак “  или  “Тютюнопушенето е вредно за вашето здраве”?

Свидетели сме днешно време колко хора умират от употребата на цигари. Ето с това знамение ни става пределно ясно, дали в Корана има нещо споменато за цигарите или не. Освен това знамение нека сега ви дадем и доказателство от Сунната. В предание от Пратеникът на Алах се казва: “Всяко нещо което вреди на тялото (на човека) е харам“*[6]. А цигарите не вредят ли на човека? Това са само два примера от Корана и Сунната, от които има още достатъчно много примери, които да докажат, че цигарите са харам в исляма.

Да, едно знамение от Корана и предание от Суната са достатъчни за истинският вярващ. Няма ли най-после да ги спрем и откажем!?

Нали постоянно се говори за мнението на учените относно цигарите, и че имало такива, които казвали, че те са мекрух! Нека да видим какво казват тези учени, и на какво мнение са те….

Преди години известен ислямски учен юрист издал фетуа*[7], че цигарите са мекрух (порицани и необичайни), но днес той казва: “Преди години издадохме фетуа, че цигарите са мекрух, но с течение на времето медицината напредна и ние научихме тежките вреди, които понася тютюнопушенето върху  човешкото тяло. Затова днес отменяме решението си и казваме; че тютюнопушенето е строго забранено (харам) в ислямското законодателство”*[8].

Освен това, учените от  известният и най-стар ислямски университет “Ал-Азхар” тази година (2007) издадоха за пореден път фетуа, че всеки вид тютюнопушене е харам. Едва ли днес ще се намери ислямски учен, който да каже, че цигарите са мекрух… А ако има такива, те са малцинство, а в такъв случай винаги се приема мнението на мнозинството и отхвърля мнението на малцинството.

В предание предадено от Ебу Абдуллах Нуаман ибн Бешир (р.a) каза: “Чух Пратеникът на Аллах (а.с) да казва: “Наистина позволеното е ясно и непозволеното е ясно. Между тях има неясни неща, които не са известни на много хора. Който избягва неясните неща, той защитава религията и честа си. А който изпадне в неясните неща, той изпада в непозволеното, подобно на пастир, който пасе стадото си около забранено място, и то всеки момент може да навлезе там (и пасе в него )……”*[9]

Вече знаем, че цигарите са вредни за тялото, смятат се за харам от мнозинството ислямски учени, следва и хадисът за ясните и не ясните неща, и опасността да попаднем в харам когато извършваме неясното. Сега, искам да ми кажете; наясно ли сте с цигарите? Няма ли най сетне да спрете? Въпреки, че знаете истината продължавате да се самоубивате…….

Общи неща за цигарите и тези който ги употребяват

Всеки употребяващ цигарите знае пределно ясно какви са последиците от тютюнопушенето, но въпреки това продължава да пуши. Нека всеки пушач вземе и си направи една равносметка за цигарите, какво отрицателно и какво положително влияние му оказват те. Както виждате отрицателните неща са толкова много, че може да напишете цяла книга от тях. А положителните колко са? До сега не се е намерил пушач да каже, че цигарите са му донесли някяква полза или да ни покаже някаква положителна страна. Да, има такива, които казват, че цигарите ги успокоявали. Но това го казват тези които 20-30 години са ги пушили и сега са загубили всякакви надежди да ги оставят. Но ние не вярваме, че не могат да ги откажат! Всичко е до психическата нагласа на самият човек. Искам да ви дам пример с една случка, случила се по времето на Пророка (с.а.с), която ще ни послужи за поука.

Още преди появата на ислямската религия употребата на алкохолни напитки била доста разпространено явление, както между арабите, така и между останалите народи по света. Арабите през периода на невежеството смятали виното за извор на смелост и мъжественост. Затова винаги, когато тръгвали на война, повеждали с тях камили, натоварени с вино. След като Всевишният Аллах изпратил Своя Пратеник Мухаммед (с.а.с.) за милост на световете, и му низпослал Своята книга, дошъл ред и на алкохола, който в продължение на четири години бил напълно забранен. Когато било низпослано последното категорично забраняващо алкохола знамение няколко от сподвижниците на Пророка (с.а.с) се намирали на трапеза с вино, а един от тях вдигайки чашата си казвал: “Това е нашата смелост, това е нашият живот! След като се напием, ние ставаме крале”. В същото време чул гласът на глашетай, който казвал: ,,Забрани се! Забрани се!”  Поглеждайки към него той викнал: “Какво се забрани, о човече!?” Глашетаят казал: “Аллах (с.т) забрани виното”. След като чул това, сподвижникът (държащ в ръката си чашата с вино), пуснал чашата на земята и казал: “Щом като Аллах го забрани, аз вече го оставих!”*[10]

Да, ето така сподвижниците на Пророка (с.а.с) вярваха и бяха искренни в това, в което вярват. Те оставяха на страна всичко това, в което се съмняваха дори и най-малко. А ние днес какво правим!? Въпреки, че всички учени (мюсюлмани и друговерци) ни повтарят, че цигарите са вредни и забранени от исляма продължаваме да ги пушим. Продължаваме, без да се страхуваме от Аллах и без да мислим за нашето бъдеще.

Друго нещо, което искам да обърнете внимание е това, че Пророкът (с.а.с) забранява на тези, които са яли чесън*[11] да ходят на джамията за молитва, като  нарежда докато мине лошата миризма от устата им да останат в къщи и там да кланят молитвата си*[12], за да не безпокоят техните братя и тези около тях с тежката миризма излизаща от това растение. Пророкът (с.а.с) забранил за този, които е ял чесън (който е нещо позволено) да ходи за молитва в джамията, какво ли би казал за миризмата на цигарите? Ние всички знаем колко е неприятен техният дъх, нали ?

Прочетох нещо и ми хареса, за това пожелах и вие да го научите ….

Знаем, че всичко, което влиза в устата без да се каже Бисмиллях*[13] то става харам за нас! Искам сега да попитам, има ли такива измежду нас, които преди да запалят цигарата си, да казват: “В името на Аллах Всемилостивия и Милосърдния!?” Мисля, че няма да се намери такъв. Защо?! След като мислите, че цигарите не са харам, защо тогава не споменавате името на Аллах преди да ги пушите?!

Няма нужда да се заблуждаваме един друг – и най-сетне самите нас. Тези цигари са вредни и забранени в нашата религия, за това трябва непременно да ги оставим.

След като кажем на някой наши братя, че цигарите са харам, те веднага ни отговарят: “Ами то да живееш също е харам по наше време, какво да правим!” Да, това е така, защото е удоволствие за теб (въпреки, че си противоречи с Корана и Сунната)  да пушиш.

Свидетели сме на днешно време колко много дружества работят против цигарите, те постоянно говорят за вредите, които понасят цигарите върху тялото на човека. Няма да се впускам отново в подробности, искам само да помислим върху материалните щети, които понасят цигарите върху човека.

Аллах (с.т) казва в Свещения Коран: “И яжте, и пийте, ала не разхищавайте! Той не обича разхищаващите.”*[14]

Може би тези, които пушат да си мислят, че никой няма право да се меси в техните богатства и в това, което те са спечелили със собствените си ръце, но истината е там, че изцяло богатството принадлежи само на Аллах и истинският мюсюлманин знае това. Тогава ние нямаме право да харжим парите си напразно, когато хиляди хора и наши братя умират от глад на този свят. Погледнете Етиопия, Судан, Елитре и останалите африкански държави. Няма ли да вие срам да изпушите кутия от най-скъпите цигари, когато хората умира от глад!!? Да, може би с тези пари неможе да им помогнеш, защото са далеч от теб. Но с тези пари (вместо да ги палиш и гориш) може да извършиш безброй добри дела, които ще ти помогнат както на този свят така и в Отвъдния.

Да се запитаме за пореден път:  “Няма ли вече да спрем!!?”

Знаете ли, че ако цигарите бяха от нещата, с които бихме спечелили задоволството на Аллах, то Сатаната (Шейтана) непременно до сега щеше да ни попречи да ги пушим? Но той обича хората да вървят след него и не прави спънки на тези, които го следват.

Аллах (с.т) ни е дарил с два дроба, черен и бял, а също и с богатство, но след години се оказва че сме имали два черни дроба и, че сме останали без пари! И това всичко заради цигарите. Трябва да знаем, че в Съдния ден ние ще даваме отговорност, и ще бъдем питани за това, къде сме похаржили здравето и богатството си.

Накрая:

Искам да довърша словото си с една случка, която един приятел ми разказа.

Един човек отишъл на на болница за някакви изследвания. След като го прегледал лекарят попитал: “Пиеш ли?“ Човекът отговорил: “Не” Лекарят отново попитал: “Пушиш ли?” Отвърнал: “Не”. “Свинско ядеш ли?” Попитал за пореден път лекарят. Казал: “Не” Тогава лекарят казал: “Без съмнение, ти си мюсюлманин”. Човекът попитал: “От къде позна това?” А лекарят усмихнато казал: “Познах защото мюсюлмани не вършат тези неща!“

Щом като вече и лекарите (друговерци) знаят, че мюсюлманите не вършат тези неща, и че исляма не ги одобрява, тогава защо все още нашите братя се заблуждават и търсят изход  да се оправдават?!

Молим се на Аллах Всевишният и Милостивият да ни дари със силна вяра и ни стори от тези, които разказват и вършат повелите на Аллах (с.т) и Неговият Пратеник Мухаммед (с.а.с). Нека да прости на нас и на нашите братя, и ни напъти по правия път, пътят към истината . “Амин”

Това е и все пак Аллах знае най-добре . Слава на Аллах Господа на световете !

Автор: Азиз Йълмаз

 


[1]* Сунна- Личната пример на Пророка (с.а.с) . Вторият извор в ислямското законодателство .

[2] * Фъкъх – ислямско право , ислямска юриспруденция , . Изучаване и прилагане на корпуса съставляващ мюсюлманският свещенен закон . Шериатско право и законодателство .

[3] * Харам – Забранени , забранено категорично .

[4] * Мекрух – нещо порицано ,  порицано от Аллах (с.т) дело , не желано , противно , и др.

[5] * Коран –  (4 / 29 )

[6] * Ехадис Мухтара

[7] * Фетуа – официално мнение или решение на религиозен(ни) учен(ни) върху даден въпрос от мюсюлманското право , шериатско решение

[8] * Ученият, за който става въпрос е Др. Юсух Ал-Кардауи (Аллах да е доволен от него).

[9] * Хадис предаден от Бухари ( 20) Муслим ( 1219-1220 ) и в Ербейн Неуауи ( 6)

[10] * Това е ислямът, д-р Абдуллах Шеххат , стр. 93.

[11] *  В предание лук и чесън .

[12] * Хадис предаден от Бухари ( 5137) Муслим ( 564) Сахих Ибн хузеиме ( 1664) Текстът е следният : От Джалир ибн Абдуллах , че Пророкът (с.а.с) казал : ,, Който е ял чесън или лук да се държи на страна от нас и от джамията . И нека изпълни молитвата си в къщи .,,

[13] * С името на Аллах .

[14] * Коран – (7 / 31)

is done in a purely terrific Tarantino fashion
Porno Filme slayers ova extraction

Is the Pajama Trend a Fashion Faux Pas
xhamster a ruffly gingham sun suit

Coke Recipe Change in Specialty Apparel Retailing
kostenlose-pornos I’ve been very fortunate

Top 5 stores to look for chic and comfortable clothes
Einfachporno.com how to pick stockings

Some Things You Should Know About Metal Detecting
Kostenlose Porno If you think this career is the one you want to pursue

Can you restore data from your backup
pornos short equity funds only have 30

Should I continue to sink money into a SFR in an attemp
blackporn enirely wrong thanks to tomboys

Choosing The Right New Balance Shoes
black porn as well as a music video for Yoko Ishida’s

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir