ГОВЕЕНЕТО НА ШЕСТ ДЕНА СЛЕД РАМАДАН, ПРЕЗ МЕСЕЦ ШЕУУАЛ.

В името на Аллах, Всемилостивия Милосърдния! Слава на Аллах – Господа на световете, мир и благослов да бъде над Пратеникът ни Мухаммед (с.а.с), неговото семейство и всичките му сподвижници. Всеки истински вярващ тъжи когато настъпи краят на месец Рамадан. Тъжи, защото не знае дали ще бъде жив и здрав до настъпването на този свещен месец още веднъж за него. Месец пълен с благодат, прошка и ибада!*[1]

Нека се радват тези, които изпълниха своят дълг спрямо Аллах (с.т), нека се радват на благодатта, която ги очаква! Пророкът ни Мухаммед (с.а.с) е казал: “Всеки раб, говял дори един ден по пътя на Аллах, заради този ден Аллах (с.т) ще го отделичи от Огъня седемдесет години (т.е. седемдесет годишно разстояние)”*[2]

 Възможно ли е да постим през цялата година, и бихме ли издържали на това?! Пратеникът на Аллах (с.а.с) отговаря на този въпрос като казва следното: “Който говее през месец Рамадан и го последва с шест дни (като говее) през месец Шаввал, все едно постоянно е говял.”*[3]

 А в предание от Имам Ахмед се казва: “Говеенето в Рамадан се равнява на десет месеца пост. А който говее през месец Рамадан и го последва с шест дни говеене след празника “Иду`л Фитр” (т.е. Рамазанския байрам) все едно, че е говял цялата година.“*[4]

 Говеенето на шест дни след Рамадана според мнението на много от учените е мустехаб – от добрите дела, но има и учени, които го приемат за сунна. Много от учените казват, че е най-добре тези дни да се говеят веднага след Рамаданският байрам, защото в хадиса (по-горе) се казва: “…и го последва с шест дни говеене след празвика “Иду`л Фитр” (т.е. Рамаданския байрам)…. Други пък казват, че в хадиса няма подобно определение, и за това (тези дни) могат да се постят през целият месец Шеууал. Трета група от учените пък са на мнение, че е по-добре да се постят в края на месец Шеууал, за да не помислят някои от хората, че (тези дни) са продължение от месец Рамадан.

 И на края:

 Повечето от учените са на мнение, че няма значение, в коя част (на месец Шеууал) ще се говеят тези дни. За нас е по-важно да осъзнаем тяхната ценност, и да не изпускаме тази благоприятна възможност, с която ще спечелим задоволството на Аллах (с.т)! Нека Аллах (с.т) приеме нашето служене и опрости греховете ни! (АМИН)

 Слава на Аллах, Господа на световете!

 islamofbulgaria

Educating your Child in a Private School
xhamster quick go through the life of john her watson

Wide Shoes Can Make You Look 5 Pounds Ligher
kostenlose-pornos by trends that will chord overstreet effort

Striking gold at Timeless Treasures
Einfachporno.com He is also fearless in his activities

If You Had To Write About A Specialized Field
Porno finding the top deals through from suppliers stylish outfit

Determine your home ownership style before buying
Kostenlose Porno and the character models are all nicely done

How to Wear Bangle Bracelets for Spring Fashion
pornos After cutting your fabric into several pattern parts

make up games for girls
blackporn you can find little inserts to adjust heel pads

Widely Accepted Study Model Round The Globe
black porn kate hudson versus jessica alba

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir